Waarom kiezen voor GroenLinks Waalre?

De belangrijkste punten van ons programma zijn:

 • Veiligheid voor langzaam verkeer: voorrang voor voetgangers en fietsers
 • Het Klooster moet worden behouden als gemeenschapshuis
 • Afval-fiets moet heroverwogen. Het huidige plan wijzen wij af.
 • Extra woningbouw voor starters en senioren. De gemeente in hogere versnelling.
 • Luchtkwaliteit prioriteit geven: Weren vrachtverkeer, afwaarderen Eindhovenseweg.
 • Zorgplicht voor ouderen, veiligheid en leefkwaliteit in een senioren convenant.
 • Natuur en biodiversiteit voor een gezonde en duurzame omgeving.
 • Mobiliteit veranderen naar modulair, vraaggestuurd, individueel, elektrisch.
  (meer programma: lees hier)

De kandidaten zijn enthousiast, vol energie en hebben brede ervaring:

 • Joke Beuger: ervaring in organisatie en management, lokale politiek. Kernpunten: toegankelijkheid, transparantie, kwaliteit en respect.
 • José Verouden: ervaring in bedrijfsleven ICT en circulaire economie. Kernpunten: slimme en mooie ontwikkeling, eerlijk en rechtvaardig bestuur.
 • Krista Wessel: Nederlands docent anderstaligen onderwijs. Kernpunten: iedereen kan meedoen, echt samenleven met kansen voor iedereen.
 • Sander van Lankveld: Communicatie professional voor organisaties. Kernpunten: kleinschalig en duurzaam, bescherm de bomen, meer op de fiets.
  (meer over alle kandidaten: lees hier)

De Kieswijzer van het Eindhovens Dagblad heeft onze keuzes op een rij gezet;
kijk of u en wij dezelfde keuzes maken: lees hier.

En bekijk de YouTube video van de lijsttrekker Joke Beuger hier.

GroenLinks Waalre
Slim, Sociaal en Groen Samenleven
Kies lijst 7

De kandidaten van GroenLinks Waalre

Joke Beuger, José Verouden en Krista Wessel

Wij stellen graag de eerste vier kandidaten aan u voor:

Joke Beuger (lijsttrekker)

Joke woont sinds 1986 in Waalre. Zij is trotse moeder van drie zonen, en gelukkige oma van drie kleinkindjes. Joke is sinds 1987 maatschappelijk actief in Waalre. Zij begon met het oprichten van Vrouwentrefpunt Waalre, en was van 1990-1994 vertegenwoordiger van de vrouwenverenigingen van Waalre in de gemeentelijke adviescommissie Sociaal- en cultureel werk. Joke was actief lid van Vrouwen voor Vrede Waalre en van daaruit mede oprichter van Wereldwinkel Waalre. Tevens was zij voorzitter van het schoolbestuur van de Wilderen.

Zo’n 40 jaar werkte Joke in het bedrijfsleven in verschillende functies, zoals accountmanager bij het Eindhovens Dagblad, Manager Klantcontactcenter Breda voor Wegener Dagbladen, voorzitter Ondernemingsraad Eindhovens Dagblad, en voorzitter Centrale Ondernemingsraad Wegener te Apeldoorn. Daar behartigde zij de belangen van 5000 werknemers, nog steeds de eerste en enige vrouwelijke voorzitter in ruim honderd jaar.

Joke is vanaf 2009 actief in het politieke bestuur van Waalre. Ze begon als fractievertegenwoordiger bij D66, en werd in 2010 raadslid voor deze partij. In 2014 richtte zij een eigen partij op; Nieuw Elan Waalre. In juni 2017 is zij unaniem voorgedragen en gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks Waalre.

Lees verder…

Joke Beuger RTV Horizon radio interview

Open brief aan D66 Waalre

Brief aan Fractie D66 Waalre, Dhr. Kees de Zeeuw, Dhr. Floris Schoots
Kopie bestuur D66 landelijk en bestuur D66 regionaal
Kopie raad en college Waalre
Kopie pers

L. S.

Deze brief is naar aanleiding van ongelooflijk treurige gebeurtenissen in Waalre de afgelopen week. Ik en meer mensen zijn geschokt en aangedaan, en we kunnen hier niet over zwijgen.

U, Floris Schoots, plaatsvervangend lijsttrekker voor D66 in het politiek forum van het Senioren Waalre op 8 maart j.l., nam het woord en verklaart dat u samenwerking met GroenLinks lijsttrekker Mw. Joke Beuger uitsluit.
De reden hiervoor werd gezegd was haar discriminerend en PV sympathie vertonend gedrag, met als bewijs een tweet van een PVV aanhanger betreffende allochtonen. Lees verder…

Open Brief aan de Fractievoorzitters

Waalre, 12 maart 2018

Open Brief aan de Fractievoorzitters van de gemeente Waalre

Geachte collegae,

Ik wil jullie aanspreken over de ontaarding van de onderlinge bejegening. Vooral tussen raadsleden onderling, en op social media. Laten we hier als volwassen en verantwoordelijke mensen over spreken.

Al een tijd is de toon op sociale media van een onwenselijk polariserende aard. Er wordt door veel mensen geklaagd over ‘schreeuwers’ in de politiek, welnu dat is wat hier aan de hand is.

Als dieptepunt – en wat mij betreft onaanvaardbaar – is wat er afgelopen donderdag 8 maart plaatsvond op de politieke forumavond van de senioren-vereniging Waalre. Lees verder…

Video Lijsttrekker Joke Beuger

Kieswijzer Eindhovens Dagblad

De keuzes en toelichtingen van GroenLinks Waalre staan in de Kieswijzer die het Eindhovens Dagblad heeft gepubliceerd.

Alle 30 vragen en antwoorden van ons kun je hier lezen.
(Tip van een collega in Waalre: als je na het invullen van de kieswijzer niet bij ons uitkomt, doe dan de kieswijzer nog een keer!) Heb je hierover vragen of opmerkingen, reageer per e-mail, op onze Facebook pagina of bel de fractie!

#1:
De gemeente Waalre stopt te veel geld in duurzaamheid
Standpunt: Oneens

Reactie: GroenLinks is voor een serieuze aanpak van duurzaamheid, en dat kost
geld. Met investeren in duurzaamheid zijn we verantwoord bezig om de toekomst
leefbaar te houden.

#2:
De duurzame manier van afval ophalen mag de Waalrenaar niet meer kosten dan
de huidige aanpak
Standpunt: Neutraal

Reactie: Duurzaam afval ophalen is erg belangrijk. Dit moet op een
ecologische en economisch verantwoorde manier gebeuren. Belangrijkste
aspecten zijn hygiëne en effectief scheiden van herbruikbare afvalstromen.

#3:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van openbaar groen
Standpunt: Neutraal

Reactie: Openbaar groen is een belangrijke factor in de leefbaarheid en maakt
het wonen plezierig. De kwaliteit kan verbeterd zonder dat dit meer geld
hoeft te kosten. Hiervoor is meer ecologische aanpak en zelfbeheer van
openbare ruimte wenselijk.

Lees verder…