Praat mee over verandering

De fractie GroenLinks Waalre nodigt iedereen uit om met ons te komen praten over veranderingen.

Datum zaterdag 16 september – 15:00 – 17:00 uur
Lokatie De Pimpernel, Achtereindsestraat 1-B,  5583 TB Waalre

GroenLinks Waalre organiseert een bijeenkomst met bewoners om in gesprek te komen over belangrijke onderwerpen van vandaag en morgen.
Een uitnodiging om mee te praten en mee te denken over de toekomst en de lokale democratie. Geef mede vorm en inhoud aan een wezenlijke vernieuwing richting een open, participatieve en duurzame samenleving!

Thema’s die aan bod komen:

 • Toekomst Hazzo en wijkgebonden activiteiten ouderen;
 • Woonvisie en kansen voor senioren en starters;
 • Duurzaam door Waalre en herinrichting Den Hof;
 • Openbaar vervoer, verkeer, smart mobility;
 • Statushouders beleid;
 • Realiseren duurzaamheidsagenda;

Agenda:

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Welkom en introductie
15:10 De Pimpernel presentatie
15:20 Inventarisatie thema’s
15:40 Keuze thema’s en discussie
16:15 Scenario’s voor veranderingen
16:45 Afronding en afspraken
17:00 Hapje en drankje

Praat mee onder het genot van een hapje en een drankje in De Pimpernel.

Datum: zaterdag 16 september
Tijd: 15.00-17.00 uur
Lokatie: De Pimpernel,
Achtereindsestraat 1 Waalre

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pare@dse.nl
…maar het is ook open inloop, wees welkom!

Veranderingen

Doorkijken naar de toekomst is erg nutttig om te anticiperen op fundamentele veranderingen.
Futuristische fantasieën zoals van Jules Verne, Star Trek, Chriet Titulaer zijn van belang geweest om voorbereid te zijn op disruptieve innovaties, maar ook erdoor geïnspireerd te worden.

Hoe kunnen we nu al rekening houden met mogelijke zelfrijdende auto’s, bezorg-drones, quantum computing, DNA modificatie, AI, robotisering?
Door zulke existentiele vragen terug te leggen in locale gemeenschappen komen we tot een menselijke maat waarmee deze ontwikkelingen kunnen worden gepareerd en geïntegreerd. Door mee te bewegen de koers bepalen.

Met kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten kunnen we verkenningen uitvoeren en met prototypes en experimenten sonderen wat de toekomst ons kan brengen. Het idee van Waalre als proeftuingemeente omarm ik derhalve met volle overgave. Een speciaal programma om dat serieus te ontwikkelen zou ik toejuichen. Dit is iets wat denk ik past in het Kracht van Waalre programma.

Met andere woorden: we moeten proberen zowel de korte als lange termijn te zien en hierop het beleid te baseren. Daarbij is het voorbereid zijn op veranderingen en daar positief tegenover te staan belangrijk.

Intussen zijn de actuele opgaves en vraagstukken niet minder belangrijk en verdienen alle aandacht en zorgvuldigheid.
Keuzes van nu hebben een lange schaduw, en die moeten nu met volle verstand worden genomen.

Joke Beuger lijsttrekker GroenLinks Waalre

Joke Beuger is tijdens de ALV van GroenLinks Waalre op 8 juni jl. unaniem verkozen als lijsttrekker. Beuger is de huidige fractievoorzitter van de lokale partij Nieuw Elan Waalre, Beuger richtte in 2014 tijdelijk een eigen partij op met als doel bij de verkiezingen van 2018 bij een progressieve partij aan te sluiten. Die heeft ze gevonden in GroenLinks.

“Ik ben vereerd met de unanieme verkiezing en met het vertrouwen van GroenLinks. Ik ga wederom al mijn energie steken in Waalre en verwacht veel te kunnen betekenen voor deze mooie partij”, aldus een trotse Joke, “het gedachtegoed van GroenLinks staat dichtbij mij!”

De kandidatencommissie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de gesprekken met Joke. ,,Ze formuleert soepel, beheerst en zakelijk. Haar motivatie en visie op de samenleving passen goed bij de partij. Met haar sterke uitstraling, senioriteit en jarenlange ervaring als raadslid geloven wij dat ze van veel waarde zal zijn voor Waalre. Ze is immers bekend met de Waalrese dossiers, kent het gemeentelijke politieke proces en heeft een breed netwerk.”

Joke maakte zich in Waalre jarenlang met succes hard voor onder andere de bouw van de brede school De Wilderen en een nieuw gemeentehuis op de oude locatie. Andere thema’s waar zij zich voor wil inzetten zijn ouderenzorg, verbetering van kleinschalig openbaar vervoer, leegstand in Den Hof en het vuurwerk aan banden leggen.

Reactie op Kadernpta 2018 - De Schakel

De vooruitzichten die in de kadernota worden geschetst zijn niet erg rooskleurig, en laten zelfs tekorten zien in de onvermijdelijke posten. Dat stemt niet vrolijk, en is zorgelijk vanwege de druk die komt te staan op gewenste uitgaven en ambities.
De voorgestelde maatregel om de OZB te verhogen is een paardenmiddel; maar naast de onzekerheid betreffende de rijksbijdragen is er mogelijk ruimte om de verhoging te beperken tot een aanzienlijk lager percentage.

We stellen voor om een kaasschaaf te halen over de begrote uitgaven. Door een lager budget te reserveren komt er druk om de realisatie efficienter en soberder uit te voeren. Een taakstelling van 5% verlaging is een uitdaging die we graag zien onderzocht.

Voor alle posten, ook de onvermijdelijke, zijn er uitgavenpatronen die soms meer recht doen aan de gezonde bedrijfsvoering van de leverancier dan aan het resultaat. Bijvoorbeeld zorgaanbieders die meer gericht zijn op winstmaximalisatie dan op de hulpverlening zelf. De gemeente heeft meer en meer de verantwoordelijkheid om van de dienstverleners een sobere organisatie en een maximale aanwending voor zorg te eisen. Bovendien kan de gemeente kostenverlagend beleid voeren door zorgverleners ruimte te verhuren in de brede scholen.

Concrete uitgaven-besparende zaken:

 • Geen sloop van het complete Hazzo maar een slim hergebruik van een deel, dat aangewend kan worden voor de noodzakelijke wijkcentrum voorziening.
 • Herinrichting van de Eindhovenseweg niet koppelen aan een onzalig plan om verkeer door Den Hof te laten rijden; De investering hierin wordt door ons krachtig ontraden. Maak in plaats daarvan een leefbaarheidsplan dat de verblijfkwaliteit en duurzaamheid vergroot.
 • De integrale aanpak van de transitie van N69 naar Westparallel en de visie op de Traverse en Eindhovenseweg is voor ons prioriteit. Nu besluiten tot geisoleerde ontwikkeling van dorpshart Aalst zonder een masterplan is onverantwoord.
 • Aanpak van Privacywetgeving, en de invoering van de Omgevingswet niet geisoleerd uitvoeren maar in samenwerking met andere gemeenten onderbrengen in een gemeenschappelijke aanpak.

Potentiële inkomsten:
De veelgeroemde aantrekkelijkheid van het groene karakter van Waalre is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen in profilering, faciliteiten en stimulering van

 • Groene bedrijvigheid,
 • Welzijn-, recreatie- en gezondheidseconomie,
 • Creatieve industrie – inclusief designers en kunstenaars – ,
 • Investeringen in hernieuwbare energie (aardwarmte, zonnevelden).

Integrale ontwikkeling van een duurzame samenleving begint bij de concrete kansen die voor de hand liggen.

Het laaghangend fruit pukken èn lange termijn beleid op gebieden groen, creatief en duurzaam is nog onvoldoende in ontwikkeling.

Overweging R. Paré in raad

Waalre
6 juni

Doorkijken naar de toekomst is erg nutttig om te anticiperen op fundamentele veranderingen.

Futuristische fantasieën en toekomstbeelden zoals van Jules Verne, Star Trek, Chriet Titulaer zijn van belang geweest om voorbereid te zijn op disruptieve innovaties, maar ook erdoor geïnspireerd te worden.

Hoe kunnen we nu al rekening houden met zelfrijdende auto’s, bezorg-drones, quantum computing, DNA modificatie, AI, robotisering?

Door zulke fundamentale vragen terug te leggen in locale gemeenschappen komen we tot een menselijke maat waarmee deze ontwikkelingen kunnen worden gepareerd en geïntegreerd. Door mee te bewegen de koers bepalen.

Met kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten kunnen we verkenningen uitvoeren en met prototypes en experimenten sonderen wat de toekomst ons kan brengen.

Het idee van Waalre als proeftuin-gemeente omarm ik derhalve met volle overgave. Een speciaal programma om dat serieus te ontwikkelen zou ik toejuichen.
Dit is iets wat denk ik ook goed past in het Kracht van Waalre programma.

Met andere woorden: we moeten proberen zowel de korte als lange termijn onder ogen te zien en hierop het beleid te baseren. Daarbij is het voorbereid zijn op veranderingen en daar positief tegenover te staan belangrijk.

Intussen zijn de actuele opgaven en vraagstukken niet minder belangrijk en verdienen alle aandacht en zorgvuldigheid. Keuzes van nu hebben een lange schaduw, en die moeten nu met volle verstand worden genomen.

Er is een passende uitdrukking voor deze opstelling: Head in the Clouds, Feet on the Ground. Je hoofd in de wolken maar beide benen op de grond!