Afvalbeleid en duurzame realiteit

De discussie over afvalbeleid in Waalre is opgelaaid door de plannen om de Afvalfiets gemeentebreed in te zetten.

Het plan van het college (voorstel punt 5) is voorgelegd aan de gemeenteraad als procedureel uitvloeisel van beleid en besluiten van de afgelopen jaren.

Nu is het uur van de waarheid. Is de proef met de Afvalfiets geslaagd? Wat kunnen we er van leren?

Of is er weer een tunnelvisie ontstaan op een dossier dat niet mag mislukken? (Is de macht van de coalitie hen naar het hoofd gestegen?)

Is opschaling een goede zet om duurzaamheid en circulaire economie een boost te geven?

Of is het concept achterhaald door voortschrijdende technologische ontwikkelingen (robotica) in de nascheiding?

Wanneer we de onderdelen van de gescheiden afvalinzameling in Waalre op een rijtje zetten:

 • blijken er een aantal afvalsoorten nog niet geschikt voor gescheiden verwerking;
 • de kosten voor de bewoners hoger te worden;
 • de risico’s voor volksgezondheid niet in kaart gebracht;
 • nascheiding nu en voor de toekomst meer duurzaamheid oplevert.

de optelsom van voor- en nadelen leidt tot de conclusie dat we dit sympathieke experiment het beste kunnen voortzetten op kleine schaal, in een tweede gebied met andere karakteristiek dan de huidige Voldijn. Dat is leerzaam, inspirerend en draagt bij aan de bewustwording, maar zadelt bewoners niet op met een onvoldragen systeem.

Een systeem dat niet motiveert (contra-productief voor duurzaamheid), niet bijdraagt aan meer hergebruik, en in feite bijdraagt aan het echec van de politiek die nog geen grip krijgt op de grote afvalproducenten, en dat met Rutte CS ook niet in beweging zal krijgen, is niet voldoende om draagvlak te verkrijgen. Dit moeten we niet willen.

We willen slimme duurzaamheid ontwikkelen die meerjarig effect heeft en de transitie naar de circulaire economie snel dichterbij brengt. De afvalfiets is een leuke vingeroefening, die de discussie op scherp stelt, en de bewoners voor echte keuzes stelt. Dat is het positieve effect van deze gewaagde proef, waarvoor hulde! Maar nu terug naar de realiteit.

WAT DAN WEL?

Wij propageren krachtig impulsbeleid voor duurzaamheid: stop met fossiele energie; koop en gebruik alleen circulair; ontwikkel duurzame energieopwekking; beloon goed gedrag, belast de vervuilers. De gemeente moet hierin voorop lopen. Maar dan echt.

 • Daag ondernemers in Waalre uit om het voortouw te nemen in innovatieve circulaire ontwikkeling.
 • Neem bewoners mee in de omschakeling op een manier waarop we er allemaal blij van worden.
 • Zorg voor een heldere visie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.
 • Zorg voor een 100% circulair inkoop beleid, en deel dit met de rest van de gemeente!

Vier de vooruitgang op een eerlijke manier!

====

Links naar informatiebronnen:

Groen Licht

https://programma.bnnvara.nl/groenlicht/artikelen/de-machine-kan-beter-plastic-scheiden-dan-de-mens

Kassa

https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/de-zin-en-onzin-van-afvalscheiding

VANG (Van Afval Naar Grondstof)

https://www.vang-hha.nl/

NVRD (nederlandse vereniging reinigingsdiensten)

https://www.nvrd.nl/home

Publicatie GroenLinks Waalre in De Schakel

Lees hier het hele artikel als PDF:

Medewerker MV Secretariaat Fractie GroenLinks Waalre

Parttime 8 uur/maand – vergoeding op basis van ervaring en kwaliteiten

De fractie GroenLinks Waalre heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van:

 • communicatie

 • administratie

 • organisatie

Hiervoor zoeken we een enthousiaste, open en communicatieve medewerker die beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • ICT- en internet-vaardig

 • goede beheersing van de Nederlandse taal

 • politiek geïnteresseerd

 • affiniteit met het gedachtegoed van GroenLinks

 • flexibele tijden beschikbaar

De taken bestaan voornamelijk uit

 • notuleren fractieoverleg

 • dossiers voorbereiden

 • agenda’s beheren

 • website en social media actueel houden

Sollicitaties voor 15 januari 2018 per e-mail richten aan:

Fractie GroenLinks Waalre

pare@glwaalre

Top drie kandidaten gemeenteraad Waalre

foto José, Joke, Krista

José, Joke, Krista zijn kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De top drie van de negen kandidaten op de kieslijst voor GroenLinks Waalre zijn Joke Beuger, José Verouden en Krista Wessel.

Zij gaan in januari 2018 beginnen met de campagne aan de hand van het verkiezingsprogramma dat dan gepubliceerd wordt.

Kandidaten GR 2018 gekozen!

Van links naar de andere zijde: René, José, Joke, Krista, Henk, Rob, Jacques. (Sander en Simon niet op de foto)

De leden van GroenLinks in Waalre hebben de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Naast de al eerder gekozen nummer 1 – lijsttrekker Joke Beuger – zijn de volgende kandidaten gekozen:

2. José Verouden
3. Krista Wessel
4. Sander van Lankveld
5. Rob van Kruijssen
6. Jacques Leenders
7. Henk Moraal
8. Simon van Schooten
9. René Paré

De lijst bestaat uit negen kanjers van GroenLinks-ers die hun best gaan doen voor een meer sociaal, duurzaam, eerlijk en gezond Waalre.
Er zijn twee nieuwkomers: José Verouden en Rob van Kruijssen; de andere kandidaten waren al eerder te vinden op de kandidatenlijst van GroenLinks.

Joke Beuger maakt al enige tijd deel uit van de fractie van GroenLinks in Waalre, en neemt het stokje over van René Paré, die in maart 2018 na 12 jaar raadslidmaatschap stopt met het raadswerk.

We hebben er zin in, we hebben vertrouwen, en we gaan voor verandering!