Visie

De visie van de lijsttrekker van GroenLinks Waalre:

Een visie vanuit het hart

Ik denk dat er met het nieuwe mandaat van de gemeenteraden, o.a. door invoering van het dualisme, ruimte komt voor innovatie in de politiek. De oude indeling van links-midden-rechts is niet langer houdbaar. Het gaat in de toekomst om creatieve en intelligente oplossingen voor menselijke problemen, in de maatschappij, het milieu en de economie. Dit alles in internationaal verband. Onze buurlanden, Europa, arme en rijke werelddelen, zijn allemaal belangrijke factoren in onze nabije toekomst.

René Paré
René Paré. Foto: Bart van Overbeeke.

De ongebruikelijke politieke coalities van de laatste jaren, tussen niet-linkse partijen en GroenLinks, bijvoorbeeld, zijn tekenen dat er veranderingen op komst zijn. Er zal meer en meer naar inhoud van oplossingen gekeken worden, naar lange-termijn keuzes voor milieu en maatschappij. Naar de alternatieven die we hebben.

Ordinaire belangenstrijd zal hopenlijk plaats maken voor efficiënte en eerlijke oplossingen voor alledaagse – en lange termijn problemen. GroenLinks is een open discussiërende partij, die steeds alternatieve oplossingen aandraagt.

GroenLinks pleit daarom vooral, maar niet alleen, voor schone lucht, eerlijkheid in sociaal opzicht, natuurbescherming, om de ecologie van onze omgeving en de aarde te beschermen, bescherming van de zwakkeren, innovatie in de economische verhoudingen, creativiteit en diversiteit in cultuur.

Meer aandacht voor veilig en comfortabel fietsen en aantrekkelijk openbaar vervoer moet een speerpunt van de Waalrese politiek worden. Daarnaast moet er krachtig worden ingezet wanneer het gaat over bescherming van woonwijken tegen verbreding van snelwegen. Wanneer er elders in Nederland tunnels worden gegraven voor het groene hart, kan dat dan niet voor de groene fontein? Bijvoorbeeld richting België? Een open aanpak van dit verkeersprobleem zou wel eens de perfecte oplossing kunnen opleveren.

Het percentage GroenLinks stemmers met een zelfstandige praktijk, – organisatie of klein bedrijf is significant hoog vergeleken met de gehele populatie. De creatieve industrie is een specifiek onderdeel van de economie dat al ca. 8% van de bedrijvigheid uitmaakt. Qua innovatie en richting-bepalende kwaliteiten is dit uitzonderlijk. Dit gegeven dient in het gemeentelijk beleid te worden geïntegreerd.

Dit sluit ook aan bij de status van Brainport die wij als regio hebben gekregen via het nationale innovatieplatform. Het besef hiervan is nog niet groot, maar wij willen ons sterk maken voor een inzet van Waalre’s sterke punten om deze brede kwaliteitsimpuls handen en voeten te geven. Groen, ruimte, rust en natuur zijn schaars in de regio. Waalre is een kleine oase in de stedelijke omgeving. Laten we dat koesteren en als tegenwicht inbrengen ten opzichte van de almaar oprukkende industrieterreinen en asfaltwegen.

Vanuit het centrum van Eindhoven zie ik een groene driehoek ontstaan die vanaf de Stadsschouwburg, het Eindhovense Stadswandelpark en de Genneper Parken steeds breder wordt, en opgaat in de gemeente Waalre, waar de uitgestrekte bossen richting Heeze, Leende en België beginnen. Deze groene taartpunt is voor de regio van groot belang, en kan voor iedereen waardevol blijven wanneer er voldoende rekening wordt gehouden met onze eigenheid en de kwetsbaarheid van het geheel.

Anderzijds is het duidelijk dat het weldenkende en GroenLinks stemmende deel der natie bestaat uit mensen die denken en voelen in balans willen houden. Die snappen dat je geen welvaart hebt zonder natuur, geen geluk zonder eerlijkheid, geen tijd zonder organisatie, geen vrijheid zonder kunst…

Ik ben, met mijn achtergrond als creatieve ondernemer, en voorzitter van een kunst-en-innovatieve-technologie projectbureau, in staat om de problemen die voorkomen in onze gemeente op een andere, slimme en directe manier te benaderen.

Dankzij het feit dat wij als nieuwe partij deelnemen aan de verkiezingen kunnen wij een nieuwe en frisse aanpak ontwikkelen.
Niet in de laatste plaats in hoe de burger zich herkent en een goed gevoel heeft bij de politiek. Daaroe zullen we moeten beginnen met de jeugd. Een programma om de politiek transparant te maken voor de basis-scholieren moet zo snel mogelijk beginnen. Mijn zoon heeft al vast een ‘verlanglijstje’ gemaakt.

René Paré

Waalre, 30 januari 2006

You must be logged in to post a comment.