Programma

Programma GroenLinks Waalre

Groen Waalre
Natuurlijk Rechtvaardig

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2006 – 2010

5 februari 2006

Inhoud

1 Duurzaam >
A Beter milieu
B Ruim baan voor fiets en OV
C Beperken vervuiling en overlast autoverkeer
D Behoud en versterk de Groene Ruimte

2 Sociaal en solidair >
A Iedereen doet mee
B Onderwijs
C Wonen
D Zorg en aandacht
E Kunst, cultuur en media
F Eerlijk en grenzeloos

3 Een samenleving voor iedereen >
A Betrokken burgers; betrokken

Lees verder…

Kandidaten 2006

Kandidaten GroenLinks Waalre bij gemeenteraadsverkiezingen 2006.

Niet in de raad gekozen mensen vormen nu de steunfractie, en de kern van de actieve werkgroep Waalre van de GroenLinks afdeling De Kempen.

René Paré, lid van de gemeenteraad Waalre. >meer

Irma Baltes >meer

Frank van der Vleuten >meer

Henk Moraal >meer

Krista Wessel >meer

Henny Boot >meer

Vic Lamboo >meer

Jacques Leenders >meer

Stuk voor stuk geweldige bijzonder betrokken mensen die zich als (steun)fractie willen

Lees verder…

“Groen Waalre – Natuurlijk Rechtvaardig”

Het verkiezingsprogramma:

Schonere lucht, minder lawaaibelasting, door terugdringen van vervuil-verkeer, en bescherming van de natuur. Niet meer snelwegen maar alternatieve oplossingen.
Sociale rechtvaardigheid qua minderheden en zwakkeren in de maatschappij. Adequate opvang en hulp bij probleemsituaties door de veranderingen in zorg-verzekering en hulp-regelingen.
Heldere en creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. ICT-innovatie ten bate van de bewoners, en professionele

Lees verder…