“Groen Waalre – Natuurlijk Rechtvaardig”

Het verkiezingsprogramma:

Schonere lucht, minder lawaaibelasting, door terugdringen van vervuil-verkeer, en bescherming van de natuur. Niet meer snelwegen maar alternatieve oplossingen.
Sociale rechtvaardigheid qua minderheden en zwakkeren in de maatschappij. Adequate opvang en hulp bij probleemsituaties door de veranderingen in zorg-verzekering en hulp-regelingen.
Heldere en creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. ICT-innovatie ten bate van de bewoners, en professionele ontwerpen voor woon- en leefomgeving.
Download programma hier.

You must be logged in to post a comment.