Kandidaten 2006

Kandidaten GroenLinks Waalre bij gemeenteraadsverkiezingen 2006.

Niet in de raad gekozen mensen vormen nu de steunfractie, en de kern van de actieve werkgroep Waalre van de GroenLinks afdeling De Kempen.

René Paré, lid van de gemeenteraad Waalre. >meer
ReneParehome

Irma Baltes >meer

Frank van der Vleuten >meer
FrankvdVleuten

Henk Moraal >meer
HenkMoraal

Krista Wessel >meer
KristaWesselkl

Henny Boot >meer
HennyBoot

Vic Lamboo >meer
VicLamboo

Jacques Leenders >meer
JacquesLeenders

Stuk voor stuk geweldige bijzonder betrokken mensen die zich als (steun)fractie willen inzetten voor de bewoners van Aalst Waalre. Met onze diverse achtergronden en netwerken kunnen wij een werkelijke bijsturing van de politiek bewerkstelligen.

Meer informatie over de kandidaten:

René Paré (1956)

- grafisch ontwerper en communicatie-adviseur: eigenaar Grafico de Poost te Eindhoven.
- coördinator en voorzitter van MAD emergent art center, bureau voor kunst en technologie-projecten.
- coach op TU/e faculteit Industrial Design.
Daarnaast actief in diverse verenigingen en clubs, zoals Digitale Stad Eindhoven (DSE), Business Club Ekenrooi, ICT Brabant, Buurtvereniging Op ‘t Ekenrandje, SRU, BNO, Alice-Eindhoven, ISEA, SIGCHI.
Mijn persoonlijke achtergrond en interesse betreft kunst en cultuur, ICT en innovatie, natuurbescherming, gezondheidszorg, educatie.
Ik wil mij inzetten om de creatieve industrie en – educatie te betrekken bij sociaal/maatschappelijke – en ecologische ontwikkelingen. ICT, kunst en design voor de samenleving, de natuur en de cultuur.
Laat Waalre profiteren van de nabijheid van de High Tech Campus, TU/e, Fontys en de creatieve industrie in de regio. Samen met de buurgemeenten op weg naar een gezonde en rechtvaardige samenleving.
Tel. 040 2214850
E-mail: pare@dse.nl

Irma Baltes

Frank van der Vleuten (1970)

Deskundige op het gebied van electrische energietechniek, als ingenieur, directeur en adviseur. Ervaring met het ontwikkelen van toegang tot moderne duurzame energie diensten voor huishoudens in ontwikkelingslanden. Is Waalre een ontwikkelingsgebied? Dat mag u zelf beantwoorden.
Is senior adviseur binnen een gespecialiseerd adviesbureau. Tevens eigenaar van bedrijf dat onderdelen voor zonne-energie systemen levert.

Henk Moraal (1943)

Actief bestuurslid GroenLinks de Kempen als penningmeester. Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Brabant Oost.
Met name geïnteresseerd in de problematiek rond verkeer en ruimtelijke ordening.
Hoopt op een nieuwe raad met minder kinderachtige ruzies, en meer daadkracht en efficiëntie.

Krista Wessel (1968)

Moeder van twee kinderen.
Achtergrond studie Nederlands, en ervaring als onderzoeker en docent. Bij Vluchtelingen Werk als lesgever Nederlands gewerkt.
Bij Sensis mensen met een visuele handicap begeleid, met name op het gebied van computeraanpassingen.
Aandachtspunten zijn: onderwijs, schone lucht voor iedereen en goede toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een (visuele) handicap.

Henny Boot (1939)

vrouw, moeder, oma, altijd in Brabant gewoond, sinds 1994 in Waalre.
Vanaf 1976 lid van de PPR en later GroenLinks en daarbinnen vooral geijverd voor een basisinkomen,
Nu strevend naar meer aandacht voor Openbaar Vervoer, fietsers en voetgangers boven privé autogebruik en strijdend tegen geluidsoverlast b.v. in bussen.

Vic Lamboo

8 jaar onderwijservaring in het middelbaar onderwijs.
Sinds 1985 in Eindhoven werkzaam bij de ontwikkeling van nieuwe producten bij Philips en Siemens.
Aandachtspunten: de leefbaarheid voor alle bewoners in ons dorp,en een goede, open, resultaatgerichte samenwerking met de andere politieke partijen in Waalre.

Jacques Leenders (1936)

Achtergrond Philips logistics. Bestuurslid De Keien van 1974 tot 1980. Van 1980 tot 1990 vrijwilliger bij Stichting Europa Kinderhulp.
Bestuurslid bij Terre des Hommes Eindhoven e.o. tot 1992.
Sinds 1997 coordinator bij het Steunpunt Materiële Hulpvragen in Eindhoven, werkend vanuit en in de Stadskerk St. Cathrien.
Sinds 2000 lid van I.V.N. Aalst/Waalre.
Aandachtspunten: armoedebestrijding, milieubescherming.

You must be logged in to post a comment.