Wethouder gaat compromis zoeken Alexanderstraat

Op 27 juni heeft de raad, na signalen van verzoening van de bewoners, en onder druk van een mogelijke nieuwe motie van GroenLinks en D66, de wethouder opgedragen een compromis te gaan zoeken voor het aangevochten besluit alle bomen te kappen. Een eerdere motie werd teruggetrokken, omdat het effect hiervan al bereikt was.

Bomen Alexanderstraat in gevaar door B&W

Op 12 april heeft het kersverse college besloten voor alle bomen in de Alexanderstraat een kapvergunning aan te vragen. Wij zijn verbijsterd over dit besluit, het gevolgde proces en de minachting van van B&W voor eerdere besluiten.

De noodzaak voor een dergelijke rigoreuze ingreep is totaal afwezig, en doet vermoeden dat B&W met deze ‘euthanasie’ snel

Lees verder…