Bomen Alexanderstraat in gevaar door B&W

Op 12 april heeft het kersverse college besloten voor alle bomen in de Alexanderstraat een kapvergunning aan te vragen. Wij zijn verbijsterd over dit besluit, het gevolgde proces en de minachting van van B&W voor eerdere besluiten.

De noodzaak voor een dergelijke rigoreuze ingreep is totaal afwezig, en doet vermoeden dat B&W met deze ‘euthanasie’ snel van hun eerste hoofdpijn-dossier af willen komen.

Wij tekenen ernstig protest aan tegen dit besluit, en willen in de raad het college opdragen dit besluit ongedaan te maken.

De bomen moeten blijven, want:

  • In het bewonersoverleg, de raadsbesluiten en de verdere procedures is een compromis overeen gekomen dat al in uitvoering is genomen, en niet geschoffeert mag worden. Er zijn hiervoor 15 bomen gekapt.
  • De milieuwaarde van de de bomen is van onmisbaar belang voor de door luchtvervuiling geteisterde omgeving, en er is met de noodzakelijke vervanging hiervan sprake van onbehoorlijke kapitaalsvernietiging. De gemeente moet bomen die ouder zijn dan 50 jaar extra beschermen, en dit in een bomenbeleid vastleggen.
  • Het karakteristieke beeld van de buurt en de straat wordt door radicale kap en vervanging door babyboompjes van 8 cm dik op onaanvaardbare wijze aangetast. We moeten juist trots zijn op onze groene en dorpse omgeving, en geen maatstaven die gelden voor Vinexwijken aan de bestaande situatie opleggen. De verworven rechten van 47 jaar kunnen niet met een pennestreek ongedaan worden gemaakt.

De protestbrief die door GroenLinks is gestuurd aan het college is hier te lezen.

You must be logged in to post a comment.