Wethouder gaat compromis zoeken Alexanderstraat

Op 27 juni heeft de raad, na signalen van verzoening van de bewoners, en onder druk van een mogelijke nieuwe motie van GroenLinks en D66, de wethouder opgedragen een compromis te gaan zoeken voor het aangevochten besluit alle bomen te kappen. Een eerdere motie werd teruggetrokken, omdat het effect hiervan al bereikt was.

You must be logged in to post a comment.