Verkeersmaatregelen onvoldoende voor fietsers en voetgangers

Twee ernstige verkeersongelukken met fietsers als slachtoffers in Waalre de afgelopen weken zijn een zoveelste signaal dat het met voorrang voor de fietsers en voetgangers slecht gesteld is. Zowel in het verkeersbeleid en uitvoering hiervan als in gedrag van bestuurders van motorvoertuigen is respect voor de kwetsbare verkeersdeelnemers weinig te merken.

Voor de bekende gevaarlijke punten zoals onder meer de Willibrorduslaan/ Bergstraat en de Raadhuisstraat/ Bernardweg moeten zo snel mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen.

*De gevaarlijke fietsverbinding via de Gestelsestraat richting Eindhoven moet zsm worden verbeterd, door afsluiten voor sluipverkeer of vrije fietsstroken.

Verder moet er een werkbare nota van uitgangspunten worden opgesteld die voorrang geeft aan fietsers en voetgangers in bestaande, toekomstige en tijdelijke situaties.

*De milieuvriendelijke keuze voor de fiets dient beloond te worden met extra fietsvriendelijke maatregelen. Voorbeelden zijn extra stoplichtfasen voor fietsers bij verkeerslichten, benoeming en ontwikkeling van een hoofdnet fiets (CROW), adoptie van het LARGAS instrument (SenterNovem).

*Knelpunten in het fiets- en wandelverkeer moeten in kaart worden gebracht met een datum waarop hierin verbetering wordt aangebracht.

Een voorbeeld van slecht rekening houden met voetgangers is het voetpad langs de Wilhelminalaan tussen de Ekenrooisestraat en de Goudbergstraat.
Deze belangrijke verbinding met Aalst Zuid, het centrum en de bushalte voor bewoners van Ekenrooi is de afgelopen maanden steeds verder bruut versperd door opslag van zand, bouwmateriaal en afval.

Wilhelminapad5KL Wilhelminapad4KL

Hierdoor moeten voetgangers, waaronder ouders met kinderwagens, ouderen met boodschappenkarretjes en kinderen door de berm de asfaltweg op, waar de auto’s en vrachtwagens regelmatig veel te hard rijden. Een erg gevaarlijke situatie, zonder waarschuwingen of markering.

Wilhelminapad8KL Wilhelminapad10KL

Toen deze versperring totaal werd, en de geïmproviseerde paadjes ook werden afgesloten heeft GroenLinks geprotesteerd bij de gemeente en gevraagd de doorgang weer mogelijk te maken. Dit werd inderdaad toegezegd, maar in de uitvoering is helaas geen verbetering opgetreden.

Wilhelminapad1KL Wilhelminapad2KL

Er staat nu op de plaats waar het trottoir ophoudt een hek en een bord “Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”.

Wilhelminapad12KL Wilhelminapad11KL

En de berm richting straat die uit gras bestond is nu veranderd in mul zand met omhoogstekende wortels en stenen.

Wilhelminapad12KL Wilhelminapad14KL

Als dit tekenend is voor het verkeersbeleid en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, is het tijd voor actie!

You must be logged in to post a comment.