‘A2 visie’ of ‘nachtmerrie’?

Inloopavond GroenLinks Waalre 25-9 Het Hazzo

Als voorbereiding op de raadsbijeenkomst van 26-9

De fractie GroenLinks Waalre organiseert op maandagavond 25 september van 20 tot 21 uur een inloopavond in Het Hazzo, om de onderwerpen van de aanstaande raadsbijeenkomst van 26 september met bewoners te bespreken.

Voorlopig enig onderwerp is:

De A2 visie van de SRE, Trans 4, en de betrokken gemeenten.

Enige links naar de informatie die hierover wordt verspreid:

Het verhaal is aldus: De SRE heeft economische en bestuurlijke ambities, en de gemeente Eindhoven heeft deze ook. De verbreding van de A2 naar 4×2 rijstroken biedt kansen om de aanliggende gebieden te ontwikkelen als economisch aantrekkelijke zones.

Hiervoor is de medewerking van de kleinere gemeenten langs de A2 natuurlijk onontbeerlijk. Dus worden er pogingen ondernomen om de kleinere gemeenten enthousiast te maken voor de ambitieuze plannen, zonder aan deze gemeenten te vragen wat hun prioriteiten zijn.

Een schrijnend voorbeeld hiervan is de huidige situatie in Waalre, waar door massale bomenkap een groot deel van de bescherming tegen nog meer luchtverontreiniging en filtering van fijnstof is verdwenen, zonder dat hier adequate maatregelen tegenover staan. De bestuurders hebben zich blijkbaar met een kluitje in het riet laten sturen door de belofte van compensatie aanplant van bomen. Wat we nu zien is een ongefilterde blootstelling van geluid- en luchtvervuiling door de aanleg van de wegverbreding. En het resultaat van de wegverbreding is het aantrekken van nog meer verkeer. Zie hier de autolobby als zogenaamd naïve winnaar uit de strijd komen.

Wij willen hiertegen in opstand komen, en de belangen van de bewoners voorop stellen.

De ontwikkeling van Brainport heeft alleen zin als dit breed gedragen wordt. Een marketing-truc door middel van branding heeft geen kans op de lange termijn, en is dus gedoemd tot mislukken. Een ontwikkeling vanuit de eigen kracht en identiteit is de enige manier om duurzaam en volwaardig een plaats in de wereld te verwerven.

De korte-termijn ambities van politici en bestuurders dienen te worden afgestopt door een verantwoordelijk bestuur. Visies op lange termijn ontwikkelingen dienen niet te worden uitbesteed aan commerciele adviesbureaus, maar in een gedegen en verantwoorde ‘omgeving’ te worden ontwikkeld.

Wat direct noodzakelijk is zijn lucht- en geluidfilterende schermen langs de A67, die het effect van de verdwenen bomen tijdelijk kunnen opvangen. Als dit niet gebeurd, zullen de bewoners mogelijk via een kort geding stopzetting van de werkzaamheden kunnen afdwingen.

Het kan niet zo zijn dat de leefomstandigheden van de bewoners als laatste aan de beurt komen. Hiervoor staan beroepsmogelijkheden en protestacties in de weg, en wij zullen deze naar vermogen van harte steunen.

You must be logged in to post a comment.