Bomenactie A2

Kluitbomen langs A2 actie voor luchtkwaliteit

Ludieke kerstboomplantdag in Waalre

IMG_0274kl IMG_0276kl

Op zaterdag 13 januari zijn in Waalre 18 kerstbomen met kluit geplant langs de A2.
Het is een spontane ludieke actie, die aandacht vraagt voor de slechte luchtkwaliteit rond de A2 en N69, en hiermee de toon zet voor een mentaliteitsverandering. Ter plekke werden de bomen door vrijwilligers op het talud langs de A2 geplant.

Dit initiatief van GroenLinks fractie Waalre is een onderstreping van de ernst van de slechte luchtkwaliteit, en de noodzaak hieraan de hoogste prioriteit te geven.
Die luchtkwaliteit wordt door het kappen van bomen, en het aanleggen van meer autowegen steeds slechter. Voor de aanleg van bredere wegen (A2 verdubbeling) verdwenen zestigduizend bomen in het gebied tussen de A2 en de omliggende huizen.

Zolang de kerstbomen blijven staan langs de A2, verlagen ze met name de lokale fijn stof – en CO2 belasting.
De grond wordt door ons gekraakt, omdat er teveel afstand en tijd zit tussen bomenkap en compensatie, omdat we principieel tegen asfalt voor bomen zijn, en omdat de lethargie bij de mensen om in actie te komen doorbroken moet worden. We pikken het niet langer, en dat mag gezien worden!

IMG_0279kl IMG_0286kl

Er staan nu 15 kerstbomen op het talud van de A2!

IMG_0287kl

Hieronder de situatie vóór de bomenkap van deze winter.

A2*N69

You must be logged in to post a comment.