Voorjaarsnota 2007 – GroenLinks Waalre – april 2007 [lange versie]

Het roer moet om!

De komende periode staat wat GroenLinks betreft ons serieuze gezamenlijke antwoord op de klimaatverandering centraal, naast de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden maar ook zorgen baren. Het roer moet om. En niet eerst ergens anders, maar nu ook hier.

Cultuuromslag

Het is onze vurige wens dat het bestuur en de organisatie, samen

Lees verder…