Bomen Alexanderstraat gespaard!

Het beroep dat bewoners van de Alexanderstraat hebben ingesteld bij de Raad van State, heeft geleid tot vernietiging van eerdere besluiten en vergunningen. Het College van Waalre heeft inmiddels besloten tot het aanpassen van de plannen, waarbij alle nog bestaande bomen gespaard blijven. Bewoners, proficiat!

Hiermee is een einde gekomen aan een lang slepende zaak, waarbij de gemeente en de politiek niet een geweldig tot voorbeeld strekkende rol heeft gespeeld. Dat de bewoners er op eigen kracht in zijn geslaagd om de bomenkap te voorkomen is een geweldig compliment waard. De bescheiden rol die GroenLinks heeft kunnen spelen met interpellatie, moties en brieven heeft behalve politiek hopenlijk ook moreel een steentje bijgedragen.

De uitspraak van de Raad van State.

You must be logged in to post a comment.