Week van de Vooruitgang 2007

Van 16 – 22 september zullen in het hele land activiteiten worden georganiseerd voor duurzame mobiliteit. De autovrije dag op 16 september is de meest bekende activiteit.

De hele week staat in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te creëren. Gemeenten en lokale (bewoners)organisaties worden opgeroepen om activiteiten te organiseren waarbij mensen bewust worden gemaakt van hun mobiliteitsgedrag en concrete duurzame alternatieven worden aangeboden. www.weekvandevooruitgang.nl.

GroenLinks Waalre heeft er al in 2006 op aangedrongen bij het college om als gemeente Waalre hieraan deel te nemen. Dit jaar gaat dat waarschijnlijk echt lukken!

Wij willen in ieder geval niet stilzitten, en roepen alle organisaties en personen die deze actieweek een warm hart toedragen op om zich te melden bij zowel:

  • GroenLinks (mail uw naam en telefoonnummer naar glwaalre@dse.nl) als de
  • Gemeente Waalre (mail uw naam en telefoonnummer naar info@waalre.nl), om de activiteiten onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen!

Wanneer de krachten gebundeld worden zullen we een grote groep mensen kunnen bereiken met de doelstelling door meer bewustzijn echt een effect te krijgen dat schone lucht en klimaatvriendelijke mobiliteit oplevert.

De activiteiten in de Week van de Vooruitgang zijn de volgende:

Zondag 16 september: Autovrije Dag

Op zondag 16 september organiseert Milieudefensie de Autovrije Dag. Het autogebruik heeft directe gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit, wat een bedreiging is voor de gezondheid van bewoners. Een dagje zonder auto kan dus helemaal geen kwaad. De Autovrije Dag levert echter meer op.

Maandag 17 september: Fiets naar je Werk

Het campagnebureau Fiets naar je Werk richt haar activiteiten vooral op maandag 17 september 2006. wederom zullen veel werknemers hun werkweek gezond en sportief starten door fietsend naar hun werk te komen.

Donderdag 20 september: Op Voeten en Fietsen naar School

Veilig Verkeer Nederland (VVN) promoot het lopen en fietsen naar school. Dit levert schone en veilige straten rondom school en is goed voor de ontwikkeling van het kind. Op donderdag 20 september organiseert VVN de actiedag. Het thema dat dit jaar centraal staat wordt nog bepaald.

Zaterdag 22 september: Start met…

Mensen die bewust bewegen zullen eerder de fiets pakken om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan of om boodschappen te doen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) organiseert in het kader van 30nuten bewegen de actie ‘Start met…’. Zoveel mogelijk Nederlanders wordt de mogelijkheid wordt geboden om op minimaal 200 plekken in Nederland kennis te maken met een laagdrempelige sportactiviteit onder begeleiding.

16 t/m 22 september: De OV Tournee

Reizigersvereniging ROVER en Milieudefensie promoten een week lang het openbaar vervoer. Iedere dag van de Week van de Vooruitgang worden één à twee openbaar vervoersactiviteiten in het zonnetje gezet.

16 t/m 22 september: Het Nieuwe Rijden

Op die momenten dat de auto het beste alternatief is, is ‘Het Nieuwe Rijden’ een methode om zuiniger te rijden, de uitstoot van broeikasgassen en fijne stof te minimaliseren en verkeersveiligheid te bevorderen.

16 t/m 22 september: Op aardgas vooruit!

Het rijden op aardgas (Compressed Natural Gas, CNG) biedt grote voordelen. De schone verbranding bij CNG is vooral gunstig in steden, waar de luchtkwaliteit het ernstigst wordt aangetast door emissies door (vooral diesel)-motoren van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (roet). D hele week zal een karavaan door Nederland gaan om het rijden op aardgas te promoten.

16 t/m 22 september: Groene Voetstappen

De gehele week worden ouders en kinderen gestimuleerd om lopend, fietsend of steppend naar school te komen, om zo een steentje bij te dragen aan de klimaatverandering. Iedere keer dat niet met de auto naar school wordt gegaan, krijgt de leerling een groene voetstap. Het Klimaatvebond organiseert deze actie.

16 t/m 22 september: Deelauto doe je zo!

De deelauto is voor die momenten dat de auto het beste alternatief is. De deelauto ter vervanging van de eigen individuele auto en als aanvulling op de andere vervoerswijzen.

Geef deze informatie door aan vrienden, collega’s, buren en familie. Doe mee en stuur je idee naar glwaalre@dse.nl.

You must be logged in to post a comment.