bomenbeleidsplan

Reactie GroenLinks op Bomenbeleidsplan Waalre 2007 – dd 11-09-2007.
Het voorgestelde plan is naar onze mening op twee niveau’s aanvechtbaar, en in de huidige vorm onacceptabel. In de eerste plaats is er de beleidsmatige ontwikkeling van een technische regelgeving, in de tweede plaats zijn er in de gevolgen voor de uitvoering een aantal ongewenste

Lees verder…