Bestuurskracht Waalre 2009 tekst GroenLinks

Datum: 1 januari 2009 21:13:26 GMT+01:00
Antw.: Doorgest.: “huiswerkopdracht” bestuurskracht Waalre

Hallo Peter,

De precieze opdracht luidt als volgt:
beschrijf op verhalende wijze wat je drijfveren zijn om raadslid/wethouder/burgemeester/griffier of gemeentesecretaris te zijn. Wat heeft je ertoe gebracht hiermee te beginnen en wat maakt dat je daar steeds weer tijd en energie insteekt? Wat wil je bereiken, wanneer zou je zeggen “dit is de moeite waard geweest”?

Het raadslidmaatschap is voor mij een beetje een roeping. Er zijn idealistische en realistische motieven om mij week na week in te zetten voor het welzijn van de gemeente. Ik denk door mijn stem en ideeen positief bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeente Waalre en omstreken.
Het gevoel dat het anders kan en moet heeft mij over de streep getrokken. Iemand moet het doen, en waarom dan ik niet? Ik heb er het verstand en belangstelling voor. En nu is gaandeweg pas duidelijk geworden wat het inhoud qua input en output. En het is de moeite waard want er wordt vooruitgang geboekt op voor mij belangrijke terreinen, en het bewustzijn over zaken als klimaat, luchtverontreiniging, natuurbescherming neemt toe.

beschrijf wat voor jou de ideale situatie zou zijn in de gemeente over – laten we zeggen – een jaar. Wat is jouw ideaal voor Waalre – zowel waar het gaat om het functioneren van het lokaal bestuur als met betrekking tot de belangrijkste maatschappelijke opgaven.

Ideaal is als de bevolking het gevoel heeft dat de gemeente van ons allemaal is.

You must be logged in to post a comment.