Vuurwerk

Op 18-01-2009 om 22:31 uur heeft u het ‘Burgerinitiatief: Meer plezier met

minder vuurwerk’ ondertekend als ‘René Paré’ uit ‘Waalre’. U heeft
aangegeven op de hoogte te willen blijven van de voortgang van het
initiatief met maximaal drie mails. Namens de petitionaris stuurt
Petities.nl u het 2e voortgangsbericht.

In deze tweede mail vindt u het laatste nieuws, gevolgd door enkele
belangrijke praktische zaken. Voor het slagen van het burgerinitiatief is
het van groot belang dat u even de tijd neemt om deze mail goed door te
nemen!

18 FEBRUARI: OFFICIËLE AANBIEDING

Op 18 februari overhandigen de initiatiefnemers Arno Bonte en David
Rietveld het burgerinitiatief aan Johan Remkes, de voorzitter van de
Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede
Kamer. Die commissie gaat zich dan buigen over de vraag wanneer het
burgerinitiatief in de Tweede Kamer aan de orde komt.

De overhandiging vindt plaats in de Tweede Kamer, ingang Plein 2, om 12
uur. U kunt natuurlijk bij de overhandiging aanwezig zijn. Om in te kunnen
schatten hoe druk het wordt willen we u vriendelijk verzoeken een mail te
sturen naar info@mindervuurwerk.nl als u van plan bent te overhandiging bij
te wonen.

TWEEDE KAMER GAAT ONDERTEKENAARS CONTROLEREN

Eerst zal worden gecontroleerd of het burgerinitiatief geldig is. Dat
betekent dat u gevraagd kunt worden om aanvullende informatie te
verstrekken aan de Tweede Kamer. Voordat de Tweede Kamer deze controle uit
gaat voeren zullen wij u nog apart informeren. U kunt nu wel alvast uw
gegevens controleren op juistheid. Mocht u binnenkort een ander e-mailadres
gaan gebruiken, dan kunt u het beste nog een keer ondertekenen met dat
nieuwe e-mailadres. Vult u exact dezelfde gegevens in als bij uw eerste
ondertekening en uw ondertekening zal dan niet dubbel tellen.

65.000 ONDERTEKENAARS!

In totaal zijn er nu al 65.000 mensen die het initiatief ‘Meer plezier met
minder vuurwerk’ ondersteunen. Naast de ondertekenaars op de website zijn
er ook nog handtekeningen per post bezorgd. Ook na de aanbieding van het
burgerinitiatief blijft het mogelijk om je als ondersteuner aan te melden.
Het heeft dus nog steeds zin om familie, vrienden en kennissen aan te
sporen om (alsnog) te ondertekenen.

Zie: http://vuurwerk.petities.nl

STEUN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

De afgelopen maanden ontvingen we steun van allerlei maatschappelijke
organisaties. Het Astmafonds, KNGF Geleidehonden, het Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap, de Optometristen Vereniging Nederland: allen
gaven aan dat zij het burgerinitatief van harte ondersteunen. Die steun
wordt natuurlijk in dankbaarheid aanvaard!

DONATIES GEVRAAGD

Als u het initiatief ook financieel wilt ondersteunen, dan kan dat. U kunt
uw gift overmaken op rekeningnummer 21.21.49.199 (Triodosbank), t.a.v.
‘Meer plezier met minder vuurwerk’. Uw gift wordt gebruikt om de
behandeling in de Tweede Kamer op verschillende manieren kracht bij te
zetten.

EN NOGMAALS: ONTZETTEND BEDANKT!

Alle 65.000 ondertekenaars: hartelijk dank. Zonder uw steun had het niet
kunnen lukken. De eerste stap is gezet met het behalen van het benodigde
aantal ondertekenaars. De tweede stap zetten we op 18 februari, als het
burgerinitiatief officieel wordt aangeboden. Daarna zullen er nog vele
stappen moeten volgen. We hopen u – op wat voor manier dan ook – nog
regelmatig tegen te komen op onze weg naar minder vuurwerk.

EN VERDER…

We hebben twee maillijsten in het leven geroepen om u de mogelijkheid te
geven meer nieuws te ontvangen of verder te discussiëren over het
burgerinitiatief.

NIEUWSBRIEF: De nieuwsbrief zal maximaal één keer per week worden
verstuurd. In de nieuwsbrief vindt u naast het laatste nieuws ook links
naar interessante artikelen op de website www.mindervuurwerk.nl.
U kunt zich via deze link abonneren:

http://www.mindervuurwerk.nl/nieuwsbrief

DISCUSSIELIJST: De discussielijst is voor iedereen die via email door wil
discussiëren of ideeën voor acties uit wil wisselen over het
burgerinitiatief. Hou er rekening mee dat bij een drukke discussie u soms
tientallen mails per dag kunt ontvangen. U kunt zich via deze link
abonneren:
http://www.mindervuurwerk.nl/discussie

You must be logged in to post a comment.