Ontwerp bestemmingsplan Waalre Noord

Bekijk in PDF vorm:

ontwerpbestemmingsplan Waalre-Noord fase 1a
kaart ontwerp bestemmingsplan Waalre Noord versie 19 mei 2009

Week van de Vooruitgang 2009

De Week van de Vooruitgang 2009, de week voor duurzame mobiliteit, vindt plaats van 13 t/m 22 september. In deze nieuwsbrief informatie over het programma, met daarnaast specifieke aandacht voor:

Mr & Mrs Busverkiezing
Ecomobiel beurs
Projectbureau Week van de Vooruitgang

Programma Week van de Vooruitgang

De voorbereidingen voor de Week zijn in volle gang! Vaste partners Fietsen Scoort, Vereniging

Lees verder…

Beloofd is beloofd – ‘niet-gebruik’

Onder de noemer “beloofd is beloofd” voert de Werkgroep Armoede en Politiek (WAP) van Vereniging BUS campagne om het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen aan te pakken.

Niet-gebruik

Om enigszins tegemoet te komen aan het (te) lage niveau van de bijstandsuitkering, hebben gemeenten de mogelijkheid om hun burgers met een minimuminkomen extra financiële ondersteuning te bieden.

Handreiking WAP

Om helderheid

Lees verder…

Kadernota 2010

kadernota 2010 standpunten

Lees verder…