Beloofd is beloofd – ‘niet-gebruik’

Onder de noemer “beloofd is beloofd” voert de Werkgroep Armoede en Politiek (WAP) van Vereniging BUS campagne om het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen aan te pakken.

Niet-gebruik

Om enigszins tegemoet te komen aan het (te) lage niveau van de bijstandsuitkering, hebben gemeenten de mogelijkheid om hun burgers met een minimuminkomen extra financiële ondersteuning te bieden.

Handreiking WAP

Om helderheid te verkrijgen in de wirwar van inkomensondersteunende regelingen is door WAP een handreiking opgesteld waarmee belangenbehartigers van minima in hun eigen gemeente aan de slag kunnen.

Eén van de centrale suggesties in de handreiking betreft het opstellen van een checklist van de lokale voorzieningen om zodoende zicht te krijgen op de bereikbaarheid en de bekendheid van de inkomensondersteuning.

De handreiking en dit verslag wordt gepubliceerd op de website van BUS. Tot die tijd kunt u de handreiking ook nalezen op
www.dmmgm.nl bij ACTUEEL.

Download het verslag als PDF.

You must be logged in to post a comment.