Nieuw bomenbeleid Waalre

Op 7 juli heeft het college de definitieve lijst waardevolle bomen vastgesteld. Dit op basis van een uitgebreid rapport door bureau BTL, dd 05-12-2008. Zie onderstaande link ‘eindconceptlijstwaardevollebomen’.

Wij hebben grote problemen met deze lijst, die overigens op dit moment alleen als kaart in PDF vorm te vinden is op de website. Het aantal waardevolle bomen in Waalre is vele malen groter dan nu op de lijst staat. Het dient ook een dynamische lijst te zijn, die op basis van meldingen en bevindingen kan worden aangepast. Een meldingsprocedure dient te worden gevolgd om bomen na melding op de lijst te plaatsen, en de oproep tot het melden dient breed en regelmatig gedaan te worden.

Nu is de de burger onvolledig voorgelicht, omdat er de indruk wordt gewekt dat bijna alle bomen vogelvrij zijn. Er moet in het kader van leefbaarheid veel meer gedaan worden aan voorlichting, bescherming van bomen, vogels en andere dieren. Onder meer zijn luchtkwaliteit, klimaat, natuurwaarde, beeldbepalende factoren en meer sterk afhankelijk van groen, in het bijzonder bomen.

Hebt u als burger kennis van een of meer waardevolle bomen en weet u niet zeker of ze op de lijst van beschermde bomen staan? Meld het dan voorlopig aan ons, zodat we die zo snel mogelijk kunnen laten registreren.

De drie documenten die de raad in het kader hiervan heeft gekregen zijn deze:

Brief 53984 Bomelijst kaart gemeente definitief

Brief 53984 eindconceptlijstwaardevollebomen

Brief 53984 Lijst Waardevolle bomen

1 comment to Nieuw bomenbeleid Waalre

 • Frank F. Visser

  Eindconceptlijst waardevolle bomen

  2.2.2 Aalst
  Ook in Aalst zijn de belangrijkste ontsluitingswegen in de dorpsstructuur opgenomen. Het betreft de Koningin Julianalaan, Raadhuisstraat / Juliana de Lannoylaan, Burgemeester Mollaan / Voorbeeklaan / Gorlooplaan / Sophiastraat, Brabantialaan en de Eindhovenseweg.

  In de wijkstructuur zijn de wegen opgenomen die het groene beeld in de wijken sterk bepalen. Ten westen van de Eindhovenseweg betreft het de straten Lissevenlaan, Hoge Duinlaan, Parklaan, Prinses Margrietlaan, Raadhuisstraat, Gestelsestraat, Laarstraat / Resedalaan / Ericalaan / Leeuwenbeklaan en Spirealaan. Ten oosten van de Eindhovenseweg zijn de Arembergstraat, Prins Mauritsweg, Frederik Hendrikstraat / Ekenrooisestraat / Koningin Wilhelminalaan, Johan Strausslaan / Maximiliaanlaan en Hutdijk.

  Het centrum, het winkelcentrum aan de Primulalaan en de begraafplaats worden als vlak vastgelegd. Tevens zijn enkele groenzones in de Voldijn en Ekenrooi als vlak opgenomen. De bosgebieden worden in de volgende paragraaf apart vastgelegd.

  —————————————————————–

  Hallo René,

  Bovenstaande omschrijving dekt de lading helemaal niet. GroenLinks heeft goed gezien dat vele waardevolle bomen nu ‘vogelvrij’ zijn verklaard. Letterlijk, want als ze gekapt zijn komt er natuurlijk ook geen vogel meer in. De gemeente heeft met de nieuwe procedure-aanvraag-kapvergunning mogelijk een aanstaande ramp veroorzaakt. Het kostbare groen van onze gemeente moet zorgvuldiger in kaart gebracht worden dan nu is gebeurd en de regeling moet zo worden bijgesteld dat niet iedereen bomen kan kappen als ze niet op de nieuwe lijst waardevolle bomen staan. In de praktijk komt het nu hierop neer. Ik hoop dat er snel gecorrigeerd kan gaan worden.

  KAPPEN MET KAPPEN!

  Frank F. Visser

You must be logged in to post a comment.