Open Brief aan de Wethouders van Verkeer van Eindhoven en Waalre

Maandag 9 november 2009

Geachte wethouders,

Op de grens van Eindhoven en Waalre, waar de Gestelsestraat in Waalre overgaat in de Velddoornweg in Eindhoven is ter hoogte van de reconstructie van de A2/A67 en locale wegen al twee weken een gapende onderbreking van 10 meter in het wegdek.

Dit is een zeer gevaarlijke en ongewenste situatie, waar vele fiets-forensen zich met gevaar voor lijf en leden doorheen begeven. Kuilen, greppels en keien vormen een listige hindernis, die nog gevaarlijker wordt naarmate het donker en nat wordt.

Na een zeer lange tijd van opbrekingen, stremmingen en afsluitingen in het kader van de reconstructie van de autosnelweg konden vele fietsers de afgelopen maanden eindelijk weer gebruik maken van deze schone route van en naar elkaars gemeenten.

Nu is er sprake van een doelbewuste vernieling van reeds aangelegde weg, zonder dat daar direct een alternatief wordt ontwikkeld. Er is geen alternatieve route. De afsluiting is aangegeven met onverlichte borden midden op een doorgaande route. De levensgevaarlijke kuilen zijn niet extra aangegeven.

Bij navraag ten gemeenten is niemand bereikbaar of op de hoogte van de status van deze opbreking, wie er verantwoordelijk is en wie het wanneer gaat oplossen. Het lijkt wel een ordinaire burenruzie, waarvan de welwillende burger de dupe wordt.

Hoe haalt men het in zijn hoofd de weg zo te vernielen en dan 2 weken te laten openliggen? U kunt begrijpen dat hier onmiddelijk actie geboden is.
Tevens is een excuus aan de fietsforensen op zijn plaats. Ook is een onderzoek naar de toedracht en openbaarmaking van de oorzaak noodzakelijk.

U wilt toch beiden de mobiliteit verbeteren door meer fietsverkeer? En de luchtkwaliteit verbeteren door het autogebruik te verminderen? Dan is het nù tijd om tot actie over te gaan, de fout te erkennen, te herstellen en verloren vertrouwen te herwinnen.

Wanneer niet voor het invallen van de duisternis afdoende maatregelen zijn genomen voor de veiligheid worden noodmaatregelen genomen die op de gemeente verhaald zullen worden.

Ik ga er van uit dat u net als ik behoorlijk geschrokken zult zijn van deze situatie, en net als ik er alles aan wil doen om dit snel en effectief op te lossen.

Gegroet,

R. Paré
Fractievoorzitter GroenLinks Waalre

You must be logged in to post a comment.