Kandidaten GL Gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijst GroenLinks Waalre voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010

De Afdeling Waalre van GroenLinks heeft besloten om negen kandidaten op de kandidatenlijst te plaatsen. De huidige fractievoorzitter René Paré is als lijsttrekker bereid om zijn ervaring de komende vier jaar in te zetten voor de ambitieuze en serieuze plannen die in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Waalre zijn uiteengezet. De brede maatschappelijke, economische en culturele ervaring van Paré als grafisch ontwerper en cultureel ondernemer (MAD) te Eindhoven zijn zowel drijfveer als ondersteuning voor het raadswerk in Waalre. Hij is getrouwd en woont met vrouw en kind in Ekenrooi. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties, onder meer in de Business Club Ekenrooi en sinds 2009 in de buurtvereniging.

Nieuwkomer in de politiek en nummer twee op de lijst is Noëlla Vervloet, die met groot enthousiasme en gedrevenheid de politieke arena betreedt. GroenLinks hecht grote waarde aan een evenwichtige samenstelling van de politieke vertegenwoordiging en bestuur, en is tevens gericht op vernieuwing en een frisse inbreng. Vervloet is werkzaam in de gezondheidszorg, en woont met twee kinderen in Aalst. Zij heeft daarnaast een langjarige ervaring als bestuurslid en vrijwilliger in de buurtvereniging.

Verder is nummer drie op de lijst: Henk Moraal, inmiddels een vertrouwd gezicht in de locale politiek, door zijn werkzaamheden als fractievertegenwoordiger voor GroenLinks Waalre. Hij is met zijn gezin woonachtig in Ekenrooi, na een werkzaam leven bij het Natlab. Henk heeft veel ervaring in ondernemingswerk bij o.a. de Kamer van Koophandel en hierdoor een skeptische grondhouding ontwikkeld jegens bestuur en bestuurders.

Ook Vic Lamboo (de nummer vier op de lijst) heeft de afgelopen jaren de functie van fractievertegenwoordiger vervuld. Hij is hiermee een ervaren backbencher geworden die het inhoudelijk en praktisch functioneren van de raadsfractie helpt verbeteren. Dat komt ook door zijn professionele werkzaamheden bij eerder Philips, nu TomTom, alsmede zijn informatica/wiskunde achtergrond. Vic woont met gezin in Aalst, en heeft tevens onderwijs achtergrond en bestuurlijke ervaring bij de vrije school in Eindhoven.

Verder staan op de kandidatenlijst: Edwin Lamboo, met 14 jaar een opmerkelijk jonge kandidaat, vanuit de optiek van de jeugd authentiek enthousiast voor het verbeteren van de wereld, te beginnen in Waalre; Krista Wessel, Wilco van der Kolk, Els Plantenga, en lijstduwer Jacques Leenders.

De GroenLinksers geloven dat het tijd is voor verandering en voor een serieuze aanpak van slepende problemen op sociaal, maatschappelijk, ecologisch, economisch en cultureel gebied, door frisse nieuwe gezichtspunten en plannen voor verbetering. Dit komt tot uiting in het verkiezingsprogramma “Waalre met Groene Kracht Vooruit”.

You must be logged in to post a comment.