Goede raad: jeugd en politiek

Groen Links in het Brabantse Waalre zet de 14-jarige Edwin Lamboo op de lijst voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart. Niet om de jongen in de raad te krijgen, maar om hem en andere jongeren te stimuleren mee te denken over de grote maatschappelijke vraagstukken.
Edwin mag dan van zijn vader én de wet als 14-jarige nog niet plaatsnemen in de gemeenteraad, hij wordt wel geacht achter de schermen mee te denken over beleidsterreinen als jeugdbeleid en onderwijs, en digitale ontwikkelingen als Twitter of Hyves. Is dit hét antwoord op de groeiende onverschilligheid onder de jeugd tegenover de politiek?

Er is veel te doen over de grote afstand tussen overheid en burger en, daarmee samenhangend, teruglopende animo voor vrijwilligerswerk en sociale – en culturele activiteiten. Met name de jeugd heeft moeite aansluiting te vinden met de ‘grote-mensen-wereld’. Maar met tv, internet, games, sms etc is de wereld wel heel groot geworden voor jongeren; vreemd dan dat ze daar niet over mee mogen praten. Problemen, zowel op wereldschaal als lokaal, gaan niet aan de jeugd voorbij: klimaatverandering, vervuiling, armoede … het zal je toekomst maar zijn. Het is de moeite waard om met een open instelling jongeren te betrekken bij zaken die hen aangaan, in huis, op school, en in de vrije tijd. Dus ook hun mening en hun ideeën serieus nemen. De jeugd is nu eenmaal sneller volwassen; waarom verlagen we de leeftijd om te mogen stemmen niet? In Oostenrijk is de kiesgerechtigde leeftijd al op 16 jaar gezet. Wij hebben een 14-jarige jongeman op onze kandidatenlijst geplaatst. Dat blijkt wereldnieuws, maar het is ons te doen om een integere openheid naar de jeugd, en een signaal dat de nieuwe generatie veel vroeger moet worden betrokken bij onze samenleving. Met een aansluiting naar de jeugd zet je de deur open naar frisse gezichtspunten en onconventionele ideeën.

Publicatie in Het Financieele Dagblad 30 januari 2010.

You must be logged in to post a comment.