Brabantia terrein gevaarlijk

De brand op 19 juni in leegstaande gebouwen van de voormalige Brabantiafabrieken te Aalst heeft de huidige ongewenste situatie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Eerder meldden diverse bewoners al over het aantrekken van criminaliteit en vandalisme.

Het is onbegrijpelijk dat de tijdelijke gebruikers in de sector creatieve industrie, en later krakers er uit moesten. Dezen zorgden voor een veilige en stabiele situatie in afwachting van herontwikkeling. Nu de sloop halverwege is gestaakt is het een absoluut ongewenste situatie, waarin de bouwvallen gevaarlijk zijn voor spelende kinderen, ruimte biedt aan daklozen en verslaafden, brandstichting en vandalisme. Het is voor de buurt ook geen fraai gezicht, hetgeen het aanzien en de leefbaarheid niet ten goede komt.

Om de gemeente aan de tand te voelen over hun verantwoordelijkheden heeft GroenLinks Waalre vragen gesteld aan de wethouder.

Geacht college,

Wij hebben op basis van ontwikkelingen in de gemeente Waalre rond het voormalige Brabantiecomplex de volgende vragen aan u:
- Is het College bekend met de toenemende onveiligheid door de status van het halfgesloopte complex van de voormalige Brabantia fabrieken?
- Zijn de klachten en waarschuwingen van diverse buurtbewoners hieromtrent serieus genomen?
- Zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar over de termijn van de sloopfase?
- Is er bereidheid om voortvarend op te treden tegen de eigenaar wanneer deze niet op korte termijn verbetering in de situatie gaat brengen?

Het Eindhovens Dagblad wijdde er een artikel aan: http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/6874991/Plannen-voor-Brabantiafabriek-ongewijzigd-na-brand.ece

De antwoorden van het college waren kort en duidelijk: er zijn geen afspraken gemaakt met de eigenaar over de sloop-termijn, en er kan dus niets worden afgedwongen. Er is overleg over het plaatsen van een houten schutting, maar dat laat op zich wachten. Er kan alleen worden opgetreden wanneer er gevaar voor de gezondheid, veiligheid of de openbare orde is.

Dit vinden wij onbevredigend, en willen onderzoeken hoe er een verbetering in de situatie kan worden bewerkstelligd. Er is op diverse plaatsen in Nederland ervaring opgedaan met tijdelijk gebruik van industriële en braakliggende terreinen. Gezien de crisis in de bouw zal er niet snel tot herontwikkeling worden overgegaan.

Een snelle voortgang van de sloop heeft als voordeel dat de huidige gevaarlijke situatie wordt beëindigd. Hiertoe zal de eigenaar Wooninc in actie moeten komen. Dan is het terrein in ieder geval geneutraliseerd in afwachting van de bouwactiviteiten.

You must be logged in to post a comment.