Brandbrief Brabantia 23 juli

E-mail aan de wethouder van Waalre,
CC: Raad, College, Pers.

Geachte heer Bonouvrié,

Het spijt mij te moeten constateren dat met de mooie woorden en beloften het probleem van de onveiligheid en verloedering van het Brabantiaterrein in Waalre niet met de gewenste urgentie wordt aangepakt.

Op 21 juni, een maand geleden, zijn er door ons vragen gesteld over de

Lees verder…

De Balans is Ver te Zoeken: Dat kan Anders!

Reactie op de kadernota 2011 Waalre

(uitgesproken door René Paré in de gemeenteraad 13 juli 2010)

De kadernota 2011 wordt voor een groot gedeelte gedomineerd door de Waalre in Balans inventarisatie door de werkgroepen.
Deze technische opsomming van potentiële bezuinigingen wordt echter ten onrechte als ombuigingsvoorstel aangemerkt.
Het reactief pragmatisme van deze ontwikkeling is ontluisterend.

Wij hebben vanaf het begin

Lees verder…

Motie Brabantia 13 juli

Op 13 juli heeft de gemeenteraad van Waalre de volgende motie aangenomen over het Brabantiaterrein.

Motie “Brabantia terrein”

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 13 juli 2010,

Kennis genomen van:
De beantwoording van de vragen van de fractie van Groenlinks;
Signalen uit de omgeving van het Brabantiaterrein dat:
De situatie ter plaatse escaleert daar waar het de veiligheid van

Lees verder…