Brandbrief Brabantia 23 juli

E-mail aan de wethouder van Waalre,
CC: Raad, College, Pers.

Geachte heer Bonouvrié,

Het spijt mij te moeten constateren dat met de mooie woorden en beloften het probleem van de onveiligheid en verloedering van het Brabantiaterrein in Waalre niet met de gewenste urgentie wordt aangepakt.

Op 21 juni, een maand geleden, zijn er door ons vragen gesteld over de onveiligheid.
U hebt daarop in de raad van 22 juni geantwoord dat u in gesprek bent met de eigenaar en deze zal wijzen op de noodzaak hier aandacht aan te schenken.

Op 13 juli is andermaal aandacht gevraagd door een aangenomen motie waarin onder meer wordt gesteld:
In ieder geval er zorg voor te dragen dat de eigenaar onmiddellijk maatregelen neemt  opdat het terrein niet meer toegankelijk is;

Op 19 juli is er een stuurgroep vergadering geweest waarin dit is besproken.

Ik heb op donderdagavond 22 juli geconstateerd dat:

a. het hek en de poort aan de zijde van de Eindhovenseweg naast het appartementencomplex nog steeds open staan, zonder verbodsborden of enige belemmering. Daarmee is het feitelijk openbare ruimte. Hiermee wordt onder meer illigale storting van afval aangetrokken. Spelende kinderen wordt geen strobreed in de weg gelegd.

b. het hek aan de zijde van de Brabantialaan is geopend, en er op het fietspad een groot stuk glas uit de gevel in splinters verspreid lag, met direct gevaar voor voorbijgangers, met name het ter plaatse drukke fietsverkeer. (dit natuurlijk provisorisch aan de kant geveegd).

Twee bewijzen dat:
a. er niets is ondernomen
b. de situatie snel verslechterd

Ik stel voor dat het college direct (op vrijdag 23 juli) over gaat tot het uitoefenen van serieuze druk richting de eigenaar, zodat vóór de bouwvakvakantie de noodzakelijke maatregelen zijn genomen, of dat de gemeente dit zelf uitvoert op kosten van de eigenaar.

Met vriendelijke groet,

René Paré
fractievoorzitter GroenLinks Waalre

You must be logged in to post a comment.