Dynamisch Verkeersmanagement Waalre

In het kader van de bestrijding van de slechte luchtkwaliteit in Waalre is een van de mogelijke middelen het inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Discussies over de investeringen versus het resultaat zijn aan de orde bij: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van het kruispunt Brabantialaan/Eindhovenseweg inclusief het Dynamisch verkeersmanagement (Groene Golf N69). Gemeenteraadsvergadering 21-06-2011

Wij willen hierbij de nodige kanttekeningen maken betreffende uitgangspunten, nut en noodzaak en effecten van de voorgestelde maatregelen. Vragen die hierbij naar boven komen zijn onder meer:

  • Wat is het effect van betere doorstroming op het aantal voertuigen dat passeert?Is er een nul-groei-garantie?
  • Is dit niet contra-productief voor de bevordering van OV en fiets?
  • Wat zijn de effecten van de reconstructie en DVM op OV en fietsverkeer?
  • Wat is het werkelijke effect van Dynamisch Verkeersmanagement op de luchtkwaliteit?
  • Is de investering niet kapitaalvernietiging als er na de afwaardering van de Eindhovense weg een 30KM weg ligt?
  • Is er overleg met de N69 convenantpartners geweest?

Een aantal documenten is hierbij nuttig om beschikbaar te hebben:

Raadsvoorstel 21-06-2011 (PDF)

Brabantialaanontwikkeling (PDF)

Rapport Dynamisch verkeersmanagement N69 (DHV – 2010)

2010.10.11 Dyn. verkeersman. Commentaar (PDF) (Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer – L&V)

2011.05.24 DVM (L&V)

2011.06.08 reactie zienswijze DVM (Waalre)

You must be logged in to post a comment.