N69 grenscorridor dossier

Ten behoeve van informatievoorziening en discussie binnen de regionale GroenLinks organisatie en andere geïnteresseerden is hier een dossier van publicaties en links aangelegd.

Artikel: Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen 29-06-2011

Zienswijze Groenlinks Waalre 01-10-2010

Voor het inzien van rapportage betreffende de planMER dient u te behoren tot een samenwerkende partij in Grenscorridor N69. Bovendien dient u met de concept rapportages vertrouwelijk om te gaan, aangezien deze nog niet openbaar zijn.

Door op de link “lees verder” te klikken verklaart u dit en hiermee accoord te zijn.

MER rapportage dossier

Let op!

Voor het inzien van rapportage betreffende de planMER dient u te behoren tot een samenwerkende partij in Grenscorridor N69. Bovendien dient u met de concept rapportages vertrouwelijk om te gaan, aangezien deze nog niet openbaar zijn.

Door op de onderstaande links te klikken verklaart u dit en hiermee accoord te zijn.

MER rapportage dossier

Memo Besluitvormingsproces

N69 PlanMER deel A 200511

You must be logged in to post a comment.