Van Versailles tuin naar eco-dorp

Kadernota 2012 Waalre – GroenLinks

Raad 05-07-2011

Deze titel is dezelfde als op de website en in de Schakel, maar de boodschap is hier nu toegespitst op enkele kernpunten die van belang zijn voor de keuzes die we zometeen moeten maken bij het vaststellen van de kadernota.

Het gaat er om dat niet geld leidend moet zijn maar

Lees verder…

Amendementen Kadernota 2012

De volgende amendementen en moties zijn door GroenLinks Waalre voorbereid en aangekondigd aan de raad.

Amendement AWMO-2.

Overwegende,

Dat er een wijziging gaat plaatsvinden in het nationaal beleid ten aanzien van PGB verstrekkingen

Besluit het bepaalde in lid II sub c van het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen:

c. bij de hulp bij het huishouden de keuzevrijheid van de

Lees verder…

Kadernota - Visie GroenLinks

Van Versailles-tuin naar eco-dorp of vier Eindhovense buitenwijken?
René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

In Bhutan kennen ze het bruto nationaal geluk, in Waalre de bruto lokale besparing. Dat het om meer gaat dan geld weet iedereen. Maar we zijn vergeten mensen op de eerste plaats te zetten. Wij willen een gezonde, leefbare en duurzame samenleving waarin eerlijke keuzes

Lees verder…