Kadernota - Visie GroenLinks

Van Versailles-tuin naar eco-dorp of vier Eindhovense buitenwijken?

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

In Bhutan kennen ze het bruto nationaal geluk, in Waalre de bruto lokale besparing. Dat het om meer gaat dan geld weet iedereen. Maar we zijn vergeten mensen op de eerste plaats te zetten. Wij willen een gezonde, leefbare en duurzame samenleving waarin eerlijke keuzes worden gemaakt, op een innovatieve manier, met een perspectief op een duurzame toekomst.  Adequate zorg en onderwijs voor jong en oud. Veiligheid en cultuur voor iedereen.

Door de focus op bezuinigen en een terugtredende overheid, gaat het in de kadernota vooral om getallen en om budgetresultaten op de korte termijn, waarbij het onduidelijk is of er naast afbraak van sociaal culturele voorzieningen en een oningevuld beroep op zelfredzaamheid ook een wenkend perspectief wordt geschapen. Elke crisis biedt kansen als we die maar willen onderzoeken. Voor GroenLinks is die uitnodigende toekomst op weg naar een duurzame samenleving en voor Waalre een wervend woonmilieu.

Een reeks maatregelen zijn voorstelbaar en zelfs voor de hand liggend, wanneer we de focus richten op wat we willen en waar we naar toe willen. We zouden kunnen beginnen met het energieneutraal maken van de gemeente: het gemeentehuis, de straatverlichting, de vervoermiddelen. We kunnen een lokale energiemaatschappij oprichten die bewoners en bedrijven ondersteund bij eigen energie-opwekking. Voor dergelijke transities en innovaties moet je investeren maar het levert je vroeger of later geld op. En het levert een autonome positie op die zelfstandigheid versterkt.

Ecologisch groen
In de kadernota staat een voorstel om beplanting te vervangen door gras omdat dat onderhoudsarm is. Wij zeggen: waarom niet nog verder gaan? Als je een mooie kruidenberm maakt, hoef je maar één keer per jaar te maaien. Dat is pas echt onderhoudsarm. Bovendien is het beter voor de opname van fijnstof en voor de biodiversiteit. Voor ons is dit een voorbeeld van hoe je door breder te denken, andere oplossingen vindt.

Ruimte voor goede ideeën
Wij pleiten voor een andere cultuur op het gemeentehuis. De taken die we als gemeente moeten doen, doen we samen met andere gemeenten. Een gedeelte kan terug naar de inwoners. Zelfs een taak als groenonderhoud. Maar dan moeten we die verandering als gemeente ook ondersteunen. Als je belt met een goed idee, en hulp nodig hebt kunnen ze op het gemeentehuis soms ook zeggen: ik kom vanmiddag even langs! Er moet minder regelgeving zijn, minder formaliteiten en bureaucratie. Mensen moeten gestimuleerd worden, ruimte krijgen voor hun talenten en initiatieven.
Wij geloven dat mensen heel veel willen en kunnen als ze uitgedaagd worden en als hun initiatief wordt beloond. Daar zou je ambtenaren voor moeten inzetten, om behoeften  en inzet van inwoners naar boven te halen en tot bloei te laten komen.

Co-werkplekken in het gemeenschapshuis
We kunnen de gemeenschapshuizen misschien behouden door ze zo in te richten dat ze overdag als flex werkplekken gebruikt worden.  Voor zzp-ers en thuiswerkers van bedrijven. Er is steeds meer behoefte aan dergelijke co-werkplekken, die aansluiten bij een veranderende maatschappij.

Lef hebben
Deze tijd vraagt om slimme vernieuwingen. Laten we die op zijn minst onderzoeken, en niet bang zijn om dingen uit te proberen! Wij vinden dat we het lef moeten hebben om iets nieuws te proberen.

You must be logged in to post a comment.