Wordt Waalre een virtuele gemeente?

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks reageert op de concept programmabegroting voor 2012 Waalre.

“We zitten in een crisis en vallen terug op de veiligheid van het vertrouwde. Maar het kan zo niet blijven want er is geen geld. Dus snoeien we links en rechts en houden iets heel kaals over.” René Paré, fractievoorzitter van GroenLinks, had graag

Lees verder…