Wordt Waalre een virtuele gemeente?

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks reageert op de concept programmabegroting voor 2012 Waalre.

“We zitten in een crisis en vallen terug op de veiligheid van het vertrouwde. Maar het kan zo niet blijven want er is geen geld. Dus snoeien we links en rechts en houden iets heel kaals over.” René Paré, fractievoorzitter van GroenLinks, had graag een héél andere begroting gezien. Dat is duidelijk.
“Als we anders durven kijken naar mogelijkheden, de moed hebben om nieuwe wegen in te slaan, dan kunnen we iets heel moois krijgen.”

“Er wordt alleen naar voor de hand liggende maatregelen gekeken,” zegt René Paré. De bezuinigingen op bibliotheek, subsidies, gemeenschapshuizen en sportvoorzieningen noemt hij “te gemakkelijk, en ondoordacht”. De opvatting van het college dat alleen díe posten beïnvloedbaar zijn vindt hij onverantwoordelijk. “De zogenaamde ‘vaste kosten/verplichte uitgaven’ mogen niet ter discussie staan. Neem nou bijvoorbeeld wegen. We gaan er vanuit dat het wegennet van Waalre zich uitbreidt door de bouw van nieuwe wijken. Maar kijkt er ooit iemand of er ook wegen zijn die zo weinig gebruikt worden dat je zonder veel problemen kan opruimen of verkleinen?”

Groen
Tijdens de behandeling van de Kadernota vond René Paré een meerderheid van de raad achter zich toen hij voorstelde te onderzoeken of aanleg van natuurbermen een goedkoper alternatief kon zijn voor het inzaaien van gras. Hij ziet er in de begroting niets van terug. Ook duurzaam omgaan met energie komt niet serieus aan bod. “Er wordt niet geïnvesteerd in Led-verlichting. Er is in het gemeentehuis weinig bewustzijn bij het gebruik van licht en verwarming. Er zijn geen plannen om de Brede Scholen energieneutraal te maken terwijl er al jaren uitstekende businessmodellen zijn. Allemaal gemiste kansen.”

Inkomsten
René Paré noemt het Waalrese college “allergisch voor belastingverhoging” en hij begrijpt niet waarom: “De trend is juist dat welgestelde mensen best een extra steentje willen bijdragen.” Ook de behoedzaamheid rond hondenbelasting en parkeerbelasting schiet bij hem in het verkeerde keelgat: “Overal kan het, behalve bij ons. En waarom? Omdat iemand zegt dat het niet kan.” Hij vindt dan ook dat de OZB-verhoging die voor 2013 is voorzien tevens al in 2012 moet worden doorgevoerd. En hij pleit voor onderzoek of verkopen van grond mogelijk is voor het verwezenlijken van sociale doelen. “Dat zijn verborgen reserves. Die moet je toch kunnen aanspreken in tijden van crisis!”

Regiegemeente
De plannen om Waalre om te vormen naar een regiegemeente noemt hij “een plan met speculatief karakter. Uit het bedrijfsleven blijkt dat reorganisaties meestal niks opleveren.” En op de maatschappelijke effecten is hij helemaal niet gerust: “Je maakt de gemeente steeds kleiner, steeds onbeduidender, steeds minder in staat om iets te betekenen voor de gemeenschap. We worden zo minder slagvaardig en hebben minder invloed. We moeten écht oppassen dat we geen virtuele gemeente worden die alleen in naam bestaat. Het in huis hebben van competenties op cruciale sectoren is van belang om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat geldt met name voor financiën, ICT, bestuur, grondzaken en sociaal-maatschappelijke taken.”

You must be logged in to post a comment.