Platform N69 bijeenkomst 8 december Hazzo

N69: Westparallel door Keersopdal slecht voor Aalst en Waalre !

Aan de inwoners van Aalst en Waalre,

Geachte meneer, mevrouw,

Uiteraard kent u de problemen rond de N69, de weg dwars door Aalst. En u weet vast wel dat er twee oplossingen in beeld zijn. De ene is een nieuwe weg ten Westen van Dommelen, de Westparallel. De andere, de verbeterde West-Middenvariant, bestaat uit een nieuw verbindingsstuk van de N69, langs Bergeijk, naar de weg Dommelen-Eersel, en uit  een pendelweg van Aalst-Waalre naar Eindhoven deels over het oude spoorbaantracé. Onze organisatie, het Platform N69, wil het laatste. Uw gemeente wil, zoals enkele andere gemeenten, het eerste. Daarmee schaadt het gemeentebestuur uw belang!

1)         Als de Westparallel wordt aangelegd, blijft Aalst toch zitten met driekwart van het auto-verkeer. Dat is lokaal verkeer dat niet om Dommelen heen gaat rijden. De verbeterde West-Middenvariant verlost Aalst wel van het doorgaande autoverkeer. Alleen het bestemmings-verkeer blijft. Dat is het effect van de pendelweg en van het vrachtautoverbod in ons plan. Aalst krijgt dan weer een gezellige autoluwe dorpskern, zonder sluipverkeer, en met een betere luchtkwaliteit dan de Westparallel ons bezorgt. Dan is er dan ook ruimte voor een vrije busbaan in de kom van Aalst. Ook Waalre wordt met de verbeterde West-Midden-variant beter bediend. Zie voor een afbeelding www.oplossing-N69.nl .

De oplossing voor het op Eindhoven gerichte verkeer is een goed ingepaste pendelweg, ongeveer over het oude spoorbaantracé, naar de High Tech Campus.

2)         De provincie heeft maar €154 miljoen klaarliggen. De Westparallel kost minstens 240 miljoen. Onze West-Middenvariant kost “maar” €200 miljoen. In beide gevallen zal de gemeente Waalre een fors deel van het verschil moeten bijlappen. En dat in een gemeente die door geldgebrek al een fors deel van zijn sociaal-culturele voorzieningen heeft af-geschaft. De verbeterde West-Middenvariant is voor Aalst-Waalre aanzienlijk goedkoper.

3)         De WP vernietigt unieke, onvervangbare natte natuurgebieden bij de Keersop en de Run.

Om onze opvattingen aan de burgers van Aalst-Waalre voor te leggen, en om er over te discussiëren, heeft het Platform N69 een openbare avond belegd. Uiteraard is de toegang gratis.

Openbare avond over de N69

Donderdag 8 december, 20.00 uur, ’t Hazzo

Het Platform N69 nodigt alle inwoners van Aalst en Waalre van harte uit!

In het Platform N69 zitten diverse milieuorganisaties uit de regio, waaronder de Brabantse Milieu Federatie, en  bewonersorganisaties uit Riethoven, Dommelen en Aalst-Waalre.

Het platform is bereikbaar op PlatformN69@gmail.com en op www.oplossing-N69.nl

You must be logged in to post a comment.