Ratelklikkers Eindhovenseweg werken niet meer

Vragen aan het College van B&W betreffende de Eindhovenseweg. Deze vragen worden gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.

Is het college bekend met het feit dat de Ratelklikkers in de verkeerslichtinstallaties bij de oversteken van de Eindhovenseweg ter hoogte van alle kruispunten niet meer functioneren?
Is het college

Lees verder…