Ratelklikkers Eindhovenseweg werken niet meer

Vragen aan het College van B&W betreffende de Eindhovenseweg. Deze vragen worden gesteld op grond van het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van orde.

  1. Is het college bekend met het feit dat de Ratelklikkers in de verkeerslichtinstallaties bij de oversteken van de Eindhovenseweg ter hoogte van alle kruispunten niet meer functioneren?
  2. Is het college bekend met het feit dat een aantal bewoners van Waalre met gezichtsbeperking hierdoor benadeeld worden in hun bewegingsvrijheid, c.q. veiligheid?
  3. Kan het college antwoord geven op de vraag waarom er pas nà de reconstructie van de installaties geconstateerd is dat de ratelklikkers niet functioneren in combinatie met de toegepaste LED technologie, en of dit wel of niet is meegenomen in de opdrachtverstrekking?
  4. Is het college bereid zich in te spannen zo snel mogelijk de ratelklikkers aan de kruispunten Eindhovenseweg functioneel te maken, de zaak niet zijn beloop te laten, en naar de bewoners te communiceren wanneer dit wordt opgelost? René Paré Fractievoorzitter GroenLinks Waalre

Na het vervangen van alle verkeerslichtinstallaties met LED armaturen bleek dat de ratelklikkers niet meer konden aangestuurd door het systeem.

Dit had natuurlijk in het ontwerp van de installaties meegenomen moeten worden. Is er sprake van onzorgvuldigheid bij de opdrachtverstrekking? En is een gespecialiseerde opdrachtnemer niet in staat om zo’n aspect automatisch mee te nemen? Worden het nu dure meerkosten?

We hopen dat dit gebrek snel wordt verholpen, en dat er bij volgende aanpassingen direct rekening wordt gehouden met voorzieningen voor mensen met een beperking.

You must be logged in to post a comment.