historische bomenrij verdwenen


Gezicht op de nieuwbouw precies op de lokatie van de bomenlaan.

De uitbreiding van een bedrijf in de financiële sector aan de Eindhovenseweg (Van den Boomen) heeft geleid tot het kappen van een groot aantal volwassen Eiken. Deze bomen maakten deel uit van een historische bomenrij in het gebied tussen de burgemeester Mollaan en de Randweg Eindhoven (achter het wateropvang bekken).

Hierover hebben wij een aantal vragen:

Het lijkt er op dat het terrein net buiten de officiële bebouwde kom ligt, waardoor er geen toetsing heeft plaatsgevonden in het kader van de bomenverordening. Klopt dit? Is er dan wel toestemming gevraagd in het kader van de Boswet? Is het opgenomen in de bouwvergunning? Is het in overeenstemming met het bestemmingsplan? Was er niet een beleidsvisie (in het kader van de A2 verbreding) die de landschappelijke kwaliteit van dit gebied in bescherming neemt?

Is de landschappelijke kwaliteit van bepaalde gebieden niet steviger te beschermen? Denk ook aan de zichtlijnen Tongelreepdal/Wilhelminalaan.

You must be logged in to post a comment.