Onderzoek: Vaste planten in Openbaar groen beter en goedkoper

Het Tongelreepdal Waalre heeft dringend bescherming nodig tegen bouw- en herinrichting plannen!

GroenLinks Waalre is voorstander van meer kleur en groen in de openbare ruimte.
Onderwijl is de gemeente Waalre uit bezuinigings-voorwendselen bezig op grote schaal vaste plantenvakken te vervangen door grasveldjes.

Dit is contraproductief op verschillende manieren: Het doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving, het vermindert biodiversiteit, en kost ook nog eens meer!

De gemeente heeft dit besloten op grond van eenzijdige denkbeelden over groenbeheer als kostenpost.

"De boekhouder heeft de schoffel
tot verkwister bestempeld,
en daarom moet voortaan alles
met een machine
te maaien zijn." 

Dus wordt er gekozen voor gras, gras en nog eens gras.

De bewoners zijn niet blij met de transformatie van hun groenplantsoen naar hondenpoep-veldjes. Zie o.a. de casus Daslaan.

Ondertussen is door onderzoekers van de Universiteit Wageningen (WUR) aangetoond dat met een integrale beplantingsmethode 20 procent minder kosten worden gemaakt in vergelijking met traditionele plantmethoden.

<< In vergelijking met een vast plantenvlak is gazon weliswaar veel goedkoper in aanleg, geeft Hop aan, ‘maar door de vele maaibeurten per jaar komt een gelijk oppervlak gazon na circa 7 jaar even duur uit als een vast plantenvlak en daarna dus duurder. Als je het over een periode van tien jaar bekijkt, kosten onderhoudsarme planten minder en leveren ze een grotere bijdrage aan de leefbaarheid van de stad dan gazon. De vuistregel “doe maar gras”kunnen we beter vervangen door “doe maar kleur”.’ >>
Citaat uit Vitale Groene Stad 01 | 2013
Link Publicatie Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.

Al eerder werd door adviseurs van Triple-E in een groenbeheer-presentatie aan de raad in Waalre aangetoond dat de waarde van een boom groter is dan de onderhoudskosten, waardoor je een boom niet als kostenpost maar als waardeverhogend element in de omgeving moet zien.

We zullen mede in het kader van de noodzaak tot het vaststellen van een duurzaam energiebeleid en een klimaatbeleid moeten beseffen dat de besluiten en maatregelen die wij nu nemen verstrekkende gevolgen hebben voor de lange termijn.

We willen onze kinderen niet opzadelen met een negatieve erfenis.

We gaan actie voeren in en buiten de Gemeenteraad om een groener, duurzamer en klimaatvriendelijk beleid te voeren!

You must be logged in to post a comment.