Stemwijzer GroenLinks Waalre

Wilt u onze antwoorden op actuele kwesties om uw keuze voor GroenLinks te bevestigen?

Dan kunt u hier lezen wat onze standpunten zijn.

Deze vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd in De Schakel – Verkiezingskrant.

Veiligheid

Er moeten voortvarende maatregelen genomen ter verbetering van de veiligheid voor kinderen en langzaam verkeer. Met meer buurtbeheer criminaliteit voorkomen.

Onderwijs

Inclusief en divers onderwijs is belangrijk. Nieuwe educatieve ontwikkelingen mogelijk maken, niet belemmeren. Ook leven lang leren bevorderen voor alle leeftijden.

Senioren

Ouderen behoren integraal onderdeel uit te maken van alle beleidsterreinen. Speciale aandacht voor mobiliteit, zorg op maat, vereenzaming en dienstverlening.

Jeugd

Voor alle leeftijden zijn speel- ontspanning- en ontmoetings-mogelijkheden belangrijk. De jeugdzorg met kracht lokaal opzetten met kennis die bij de professionals en de burgers aanwezig is.

Cultuur

De kwaliteit en diversiteit van de culturele voorzieningen en activiteiten verbeteren. Het museum moet blijvend ondersteund, verenigingen moeten geholpen waar nodig. Adviesraad voor cultuur instellen.

Sport

Voorzieningen samen met verenigingen beheren en moderniseren. Faciliteiten op peil houden en betaalbaar houden. Sport in buitengebied verruimen: meer wandel- en fietsvoorzieningen ontwikkelen.

Werkgelegenheid/bedrijven

Accent leggen op bedrijven die duurzaamheid en vergroening ontwikkelen of produceren. In Brainport positie kiezen in duurzame innovatie sector. Met vergroening en verduurzaming werkgelegenheid scheppen.

Groen & milieu

Openbaar groen versterken en niet afbreken. Bomenbeleid evalueren en herzien. Duurzaamheid door gemeente zelf maximaliseren. Energie-Plus voor Gemeentehuis en Brede School.

Verkeer

Veiliger routes en maatregelen voor langzaam verkeer, ouderen en kinderen. Auto- en vrachtverkeer verkeer verminderen op doorgaande wegen. Openbaar vervoer uitbreiden en stimuleren.

Wonen & Woningbouw

Bouwen voor flexibele vraag naar kleine en nieuwe woonvormen. Doorstroming bevorderen naar passend bij inkomen. Duurzaam, flexibel en levensloop bestendig bouwen. Her-ontwikkelen gebouwen in plaats van slopen.

Voorzieningen

Niveaus van voorzieningen handhaven zodat Waalre een volwaardige en fijne gemeente blijft. De culturele en sociale waarden van voorzieningen beter waarderen en ontwikkelen.

Belastingen

De druk op de portemonnee van lagere inkomens niet vergroten, maar met maatwerk belastingen opleggen. De vervuiler betaalt, niet de argeloze burger. Onderzoek naar nut van hondenbelasting en parkeerbelasting.

Sociale samenhang, ondersteuning en zorg

De kracht van de gemeenschap zit in samenwerking, vertrouwen en goede communicatie. Goede zorg voor alle medemensen staat voorop, als gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Kwaliteit van bestuur en dienstverlening

Waalre moet een duidelijk en transparant bestuur krijgen dat zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. Dat is voor bewoners en buurgemeenten belangrijk. Dienstverlening is mensenwerk geen cijferbrei.

Zelfstandigheid

De gemeente Waalre kan door slim samenwerken en efficiënt organiseren haar kleinschaligheid behouden en koesteren. Lokaal doen wat kan, samen met anderen wat moet.

You must be logged in to post a comment.