Weef behoeften en kansen tot een mooi en sterk geheel

Er zitten veel goede ideeën in de begroting, zoals de aandacht voor duurzaamheid en de plannen om ontmoeting en samenwerking tussen de gemeente en de inwoners te stimuleren. Maar mooie woorden zijn niet genoeg. Het moet ook echt gebeuren. GroenLinks vindt dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren tot een slechte balans hebben geleid.

Er is eenzijdig gekeken naar financiën – een sluitende begroting lijkt het belangrijkst -  terwijl je juist de veranderingsbereidheid die in een crisis ontstaat, zou moeten gebruiken om de samenleving toekomstbestendig te maken. Daar mag je gerust in investeren. GroenLinks wil de komende jaren alsnog die slag maken. Wij vinden dat de overheid een veel stimulerender rol moet spelen in de maatschappij. Als gemeente kun je het verschil maken door je veel meer te verweven met de inwoners. Waarom zijn er zo weinig initiatieven waarin ambtenaren en vrijwilligers sámen optrekken? Als gemeente moet je veel actiever aan inwoners vragen wat ze nodig hebben en welke ze ideeën hebben.

Een goede gemeente zorgt pro-actief voor een inspirerende omgeving: straten en andere openbare ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, een cultuur waarin creativiteit en initiatief worden beloond. Als lokale overheid moet je een vertrouwensband hebben met je inwoners. Je laat zien wat je doet: open data, open spending. Je betrekt bewoners in een vroeg stadium bij beslissingen, niet pas als het al een voldongen feit is. Over wat er in het dorp moet gebeuren, ideeën, mogelijkheden, initiatieven, het gebruik van de openbare ruimte, van gebouwen, moet je met heel veel mensen praten.

Als je ideeën bij elkaar brengt, ontstaat er zoveel meer dan er nu mogelijk lijkt. Dan krijgen mensen inspiratie en energie en gaan ze elkaar stimuleren. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Mensen moeten eraan gewend raken dat de gemeente positief reageert als je met een idee komt. De gemeente zal dat dus vlot moeten trekken door bijvoorbeeld een stukje grond ter beschikking te stellen aan mensen die ervoor te porren zijn om daar samen op te gaan tuinieren, of door aan de gesprekstafel duurzaamheid niet alleen met bestuurders te praten maar ook met inwoners en goede ideeën te stimuleren met ruimte en middelen.

Dat is voor GroenLinks de gemeente: een Wever die mensen, mogelijkheden en belangen in elkaar vlecht en zo een mooi en sterk geheel creëert.

René Paré, fractievoorzitter

(publicatie in De Schakel)

Comments are closed.