Vuurwerkverbod Waalre

Al langer zijn de bezwaren tegen het afsteken van vuurwerk aan de orde. Het is gevaarlijk en er vallen elk jaar veel slachtoffers, vaak omstanders die zelf geen vuurwerk afsteken. Er wordt ook veel materiele schade aangericht aan partikuliere en gemeentelijke eigendommen. Er is daarnaast vaak sprake van ernstige luchtverontreiniging door het vuurwerk.

Menige gemeente is momenteel bezig met het invoeren van een vuurwerkverbod in aangewezen gebieden, met het organiseren van een (alternatieve) centrale vuurwerkshow, en met voorlichting en voorzieningen betreffende preventie van ongelukken (met bijvoorbeeld zgn. vuurwerkbrillen).

Wij vinden dat het College van Waalre een paar gebieden moet aanwijzen waar een vuurwerkverbod geldt. Dat zal moeten gelden voor de winkelcentra Den Hof en De Bus, de zorgcentra Hoevenakkers, Het Laar. Meer gebieden zijn optioneel. Daarnaast zijn een voorlichtingscampagne en preventieve maatregelen gewenst.

De APV van Waalre vermeldt:

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.


Meer informatie over vuurwerk:

Rijksoverheid

VNG

Verordening Oirschot

Tips voor veilig vuurwerk

You must be logged in to post a comment.