Veranderingen

Doorkijken naar de toekomst is erg nutttig om te anticiperen op fundamentele veranderingen.
Futuristische fantasieën zoals van Jules Verne, Star Trek, Chriet Titulaer zijn van belang geweest om voorbereid te zijn op disruptieve innovaties, maar ook erdoor geïnspireerd te worden.

Hoe kunnen we nu al rekening houden met mogelijke zelfrijdende auto’s, bezorg-drones, quantum computing, DNA modificatie, AI, robotisering?
Door zulke existentiele vragen terug te leggen in locale gemeenschappen komen we tot een menselijke maat waarmee deze ontwikkelingen kunnen worden gepareerd en geïntegreerd. Door mee te bewegen de koers bepalen.

Met kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten kunnen we verkenningen uitvoeren en met prototypes en experimenten sonderen wat de toekomst ons kan brengen. Het idee van Waalre als proeftuingemeente omarm ik derhalve met volle overgave. Een speciaal programma om dat serieus te ontwikkelen zou ik toejuichen. Dit is iets wat denk ik past in het Kracht van Waalre programma.

Met andere woorden: we moeten proberen zowel de korte als lange termijn te zien en hierop het beleid te baseren. Daarbij is het voorbereid zijn op veranderingen en daar positief tegenover te staan belangrijk.

Intussen zijn de actuele opgaves en vraagstukken niet minder belangrijk en verdienen alle aandacht en zorgvuldigheid.
Keuzes van nu hebben een lange schaduw, en die moeten nu met volle verstand worden genomen.

You must be logged in to post a comment.