Afvalbeleid en duurzame realiteit

De discussie over afvalbeleid in Waalre is opgelaaid door de plannen om de Afvalfiets gemeentebreed in te zetten.

Het plan van het college (voorstel punt 5) is voorgelegd aan de gemeenteraad als procedureel uitvloeisel van beleid en besluiten van de afgelopen jaren.

Nu is het uur van de waarheid. Is de proef met de Afvalfiets geslaagd? Wat kunnen we er van leren?

Of is er weer een tunnelvisie ontstaan op een dossier dat niet mag mislukken? (Is de macht van de coalitie hen naar het hoofd gestegen?)

Is opschaling een goede zet om duurzaamheid en circulaire economie een boost te geven?

Of is het concept achterhaald door voortschrijdende technologische ontwikkelingen (robotica) in de nascheiding?

Wanneer we de onderdelen van de gescheiden afvalinzameling in Waalre op een rijtje zetten:

  • blijken er een aantal afvalsoorten nog niet geschikt voor gescheiden verwerking;
  • de kosten voor de bewoners hoger te worden;
  • de risico’s voor volksgezondheid niet in kaart gebracht;
  • nascheiding nu en voor de toekomst meer duurzaamheid oplevert.

de optelsom van voor- en nadelen leidt tot de conclusie dat we dit sympathieke experiment het beste kunnen voortzetten op kleine schaal, in een tweede gebied met andere karakteristiek dan de huidige Voldijn. Dat is leerzaam, inspirerend en draagt bij aan de bewustwording, maar zadelt bewoners niet op met een onvoldragen systeem.

Een systeem dat niet motiveert (contra-productief voor duurzaamheid), niet bijdraagt aan meer hergebruik, en in feite bijdraagt aan het echec van de politiek die nog geen grip krijgt op de grote afvalproducenten, en dat met Rutte CS ook niet in beweging zal krijgen, is niet voldoende om draagvlak te verkrijgen. Dit moeten we niet willen.

We willen slimme duurzaamheid ontwikkelen die meerjarig effect heeft en de transitie naar de circulaire economie snel dichterbij brengt. De afvalfiets is een leuke vingeroefening, die de discussie op scherp stelt, en de bewoners voor echte keuzes stelt. Dat is het positieve effect van deze gewaagde proef, waarvoor hulde! Maar nu terug naar de realiteit.

WAT DAN WEL?

Wij propageren krachtig impulsbeleid voor duurzaamheid: stop met fossiele energie; koop en gebruik alleen circulair; ontwikkel duurzame energieopwekking; beloon goed gedrag, belast de vervuilers. De gemeente moet hierin voorop lopen. Maar dan echt.

  • Daag ondernemers in Waalre uit om het voortouw te nemen in innovatieve circulaire ontwikkeling.
  • Neem bewoners mee in de omschakeling op een manier waarop we er allemaal blij van worden.
  • Zorg voor een heldere visie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.
  • Zorg voor een 100% circulair inkoop beleid, en deel dit met de rest van de gemeente!

Vier de vooruitgang op een eerlijke manier!

====

Links naar informatiebronnen:

Groen Licht

https://programma.bnnvara.nl/groenlicht/artikelen/de-machine-kan-beter-plastic-scheiden-dan-de-mens

Kassa

https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/de-zin-en-onzin-van-afvalscheiding

VANG (Van Afval Naar Grondstof)

https://www.vang-hha.nl/

NVRD (nederlandse vereniging reinigingsdiensten)

https://www.nvrd.nl/home

You must be logged in to post a comment.