De kandidaten van GroenLinks Waalre

Joke Beuger, José Verouden en Krista Wessel

Wij stellen graag de eerste vier kandidaten aan u voor:

Joke Beuger (lijsttrekker)

Joke woont sinds 1986 in Waalre. Zij is trotse moeder van drie zonen, en gelukkige oma van drie kleinkindjes. Joke is sinds 1987 maatschappelijk actief in Waalre. Zij begon met het oprichten van Vrouwentrefpunt Waalre, en was van 1990-1994 vertegenwoordiger van de vrouwenverenigingen van Waalre in de gemeentelijke adviescommissie Sociaal- en cultureel werk. Joke was actief lid van Vrouwen voor Vrede Waalre en van daaruit mede oprichter van Wereldwinkel Waalre. Tevens was zij voorzitter van het schoolbestuur van de Wilderen.

Zo’n 40 jaar werkte Joke in het bedrijfsleven in verschillende functies, zoals accountmanager bij het Eindhovens Dagblad, Manager Klantcontactcenter Breda voor Wegener Dagbladen, voorzitter Ondernemingsraad Eindhovens Dagblad, en voorzitter Centrale Ondernemingsraad Wegener te Apeldoorn. Daar behartigde zij de belangen van 5000 werknemers, nog steeds de eerste en enige vrouwelijke voorzitter in ruim honderd jaar.

Joke is vanaf 2009 actief in het politieke bestuur van Waalre. Ze begon als fractievertegenwoordiger bij D66, en werd in 2010 raadslid voor deze partij. In 2014 richtte zij een eigen partij op; Nieuw Elan Waalre. In juni 2017 is zij unaniem voorgedragen en gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks Waalre.

Joke zet graag haar bestuurlijke en organisatorische ervaring en kwaliteiten in voor het algemeen belang, en voor Waalre in het bijzonder. “Mijn voornaamste kernpunten daarbij zijn: toegankelijkheid, transparantie, kwaliteit en respect. Deze waarden zijn in al mijn activiteiten zichtbaar. En ik zorg ervoor dat dit zo blijft. Ik sta en ga voor een positieve, constructieve manier van politiek voeren en dingen voor elkaar krijgen“. 

Joke haar grootste passies zijn haar labradors en de Argentijnse tango.

José Verouden (2)

José is geboren en getogen in het buitengebied van buurgemeente Veldhoven. Na omzwervingen in Amsterdam en Breda is zij sinds 2002 weer woonachtig in Zuidoost Brabant, en sinds 2004 in Waalre. José is bedrijfskundige, met een brede ervaring in het bedrijfsleven. Zij werkte voornamelijk in de vakgebieden IT, Telecom en de Circulaire Economie. Afvalinzameling en afvalverwerking is een specialisme van José.

“In de twintig jaar dat ik niet in deze regio woonde, is er veel ontwikkeld in de dorpen. In de aanloop naar deze verkiezingen raakte ik betrokken bij GroenLinks. Ik raakte onder de indruk van de goed gefundeerde en creatieve standpunten van de partij, die op een gezonde manier waakt voor en aandacht geeft aan de Waalrese samenleving. Zowel in de omgang met elkaar, als buiten in de prachtige natuur die ons omringt. In mijn werk en ervaring in het bedrijfsleven had ik vrijwel altijd een link met nationaal, provinciaal en lokaal bestuur. Toen ik door Groen Links gepolst werd voor een mogelijke rol in de Waalrese gemeenteraad hoefde ik niet lang na te denken. Ik wil mij graag inzetten voor slimme, mooie ontwikkelingen, en vooral voor een eerlijk en rechtvaardig bestuur waar voor ieders belang aandacht is”.

Krista Wessel (3)

Krista woont sinds 1995 met veel plezier in Waalre, met haar partner en twee kinderen.

Na haar studie Nederlands werkt zij als onderzoeker en docent. Door Nederlands te geven aan anderstaligen, en door vrijwilligerswerk te doen op het gebied van taal, zoals voorlezen aan kinderen met een taalachterstand, ervaart zij het enorme belang van taal en van goed onderwijs.

“Duidelijke taal zorgt voor verbinding en begrip. Ik maak me sterk voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, inkomen of beperking. Voor mij is dat de kern van echt, goed samenleven, met kansen voor iedereen.”

De leden van GroenLinks in Waalre hebben de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Krista heeft al eerder op de kandidatenlijst voor GroenLinks Waalre gestaan, en heeft er veel zin in zich actief in te zetten voor het mooie dorp Waalre en haar inwoners. De kandidatenlijst bestaat in totaal uit negen kanjers van GroenLinks-ers die hun best gaan doen voor een meer sociaal, duurzaam, eerlijk en gezond Waalre.

Sander van Lankveld (4)

Sander woont sinds 2012 in Waalre, samen met zijn partner. Voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen schreef hij mee aan het programma van GroenLinks Eindhoven, waar hij toen nog woonachtig was. Sander is communicatieprofessional, en werkte voor zowel profit- als non-profit organisaties. Momenteel werkt hij als hoofd Communicatie voor een theater in het zuiden des lands.

‘Waarom is Aalst-Waalre zo’n aantrekkelijke gemeente? Grotendeels door de prachtige bossen om ons heen, en het vele groen. Waarom dan telkens maar weer bossen kappen? Direct stoppen daarmee dus, om het karakter van onze dorpen te waarborgen. Deze tijden vragen sowieso om een andere koers. We moeten lokaal opereren, maar groter denken. Niet meer de auto in voor elk pak melk, of als het een beetje regent. Die enorme files in onze dorpen passen hier niet, letterlijk en figuurlijk. Ons eindeloos verlangen naar de nieuwe auto’s, vlees en luxegoederen doet ons in de problemen raken. Het ontkennen en relativeren daarvan is naïef. GroenLinks is bereid te veranderen, en neemt daar allerlei concrete initiatieven toe. Ik wil die initiatieven steunen, en het kleinschalige en duurzame in onze gemeente beschermen en omarmen. Gewoon gezond op de fiets naar de supermarkt dus, stoppen met alle boskap, en slimme en duurzame keuzes maken in de raad in plaats van het korte termijn denken”.

Rob, Jacques, Henk, Simon en René ondersteunen de fractie.

Rob van Kruijssen (5)

Geboren in Apeldoorn, maar inmiddels 100% Waalrenaar. Onderwijs achtergrond.
Actief bij met name De Groene Hemel: Buurt-moestuin met sociale betekenis.

Jacques Leenders (6)

Zeer betrokken en sociaal actief lid van de gemeenschap.
De vele activiteiten en initiatieven op een rijtje: lees hier.

Henk Moraal (7)

Nummer zeven op de lijst: Henk Moraal, inmiddels een vertrouwd gezicht in de lokale politiek, door zijn werkzaamheden als fractievertegenwoordiger voor GroenLinks Waalre. Hij is met zijn gezin woonachtig in Ekenrooi, na een werkzaam leven bij het Natlab. Henk heeft veel ervaring in ondernemingswerk.

Simon van Schooten (8)

Auteur over en landschapskenner van de omgeving van Aalst-Waalre en Gennip. Voorvechter duurzaamheid in hart en nieren.

René Paré (9)

Als terugtredend fractievoorzitter nu lijstduwer en adviseur van de nieuwe fractie. Blijft Waalre voeden met creatieve ideeën en voorstellen.

You must be logged in to post a comment.