Een nieuwe Lente - Afscheid van de raad

De jaren zijn voorbij gevlogen. 12 jaar is heel lang, maar in de wereld van de overheid een overzichtelijk geheel. Hier is het tempo half zo snel als in de buitenwereld. Aan de andere kant leven we met één been in de digitale wereld waar alles tweemaal zo snel gaat…. De conclusie is dat ik heb geleefd in een universum van drie snelheden. Hoe zich dat gaat vertalen in de toekomst kan ik niet voorspellen. De tijd zal het leren.


Bij het afscheid werd René Paré benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Wat mijn 10 speciale momenten zijn geweest wil kort memoreren:

  1. Klaar-over bij A2 fiets-oversteek – actievoeren als raadslid
  2. Task Force Luchtkwaliteit – initiatiefvoorstel
  3. Versneld aanpakken Brabantia terrein
  4. Aanpakken Broekweg – illegaliteit bestrijden in ieders belang
  5. Waalre Energie Lokaal – initiatief en aanleiding raadswerkgroep duurzaamheid
  6. Fietspad oude spoorbaan – resultaat van de task force
  7. De aanslag op het gemeentehuis – en het Huis van Waalre burger initiatief :-( Henri
  8. Gemeentehuis op de oude plek – initiatiefvoorstel – en nu HvW
  9. De nieuwe burgemeester keuze proces – bijzonder om mee te maken
  10. De ontwikkeling van de Kracht van Waalre – hoop is liefde

Ik hoop bijgedragen te hebben om Waalre een stukje beter te maken.

Dank aan de fractievertegenwoordigers Henk Moraal en Hans Witvoet, die betrekkelijk onzichtbaar – enorm belangrijk zijn geweest de afgelopen jaren. Met name is de inzet van Hans Witvoet van invloed geweest in de dossiers duurzaamheid en huisvesting. Ook bedank ik de collega raadsleden voor de goede en de positieve bijdragen, het college en de organisatie voor de inzet en energie, waarmee we het met zijn allen hebben gedaan.

… en nu: 2018

… dank zij een verdubbeling van het aantal kiezers een verdubbeling van GroenLinks in Waalre!

Hulde en heel veel wijsheid en doorzettingsvermogen en geluk gewenst: Joke en José, en de steunfractie met Krista, Sander en Rob. Dit is een enorme opsteker, en hopelijk het begin van een nieuwe lente in het politieke klimaat in Waalre.

René Paré

Fractievoorzitter GroenLinks Waalre

You must be logged in to post a comment.