Open brief aan D66 Waalre

Brief aan Fractie D66 Waalre, Dhr. Kees de Zeeuw, Dhr. Floris Schoots
Kopie bestuur D66 landelijk en bestuur D66 regionaal
Kopie raad en college Waalre
Kopie pers

L. S.

Deze brief is naar aanleiding van ongelooflijk treurige gebeurtenissen in Waalre de afgelopen week. Ik en meer mensen zijn geschokt en aangedaan, en we kunnen hier niet over zwijgen.

U, Floris Schoots, plaatsvervangend lijsttrekker voor D66 in het politiek forum van het Senioren Waalre op 8 maart j.l., nam het woord en verklaart dat u samenwerking met GroenLinks lijsttrekker Mw. Joke Beuger uitsluit.
De reden hiervoor werd gezegd was haar discriminerend en PV sympathie vertonend gedrag, met als bewijs een tweet van een PVV aanhanger betreffende allochtonen.

Dat deze (kennelijk goed voorbereide) aantijging onmiddellijk en herhaaldelijk met klem werd weersproken heeft tot op heden nog niet geleid tot een excuus voor deze onterechte beschuldiging aan de aanwezigen en aan Mw. Beuger.
Sterker nog: de fractievoorzitter van D66, De Zeeuw, geeft via media blijk van voorkennis en van grote instemming met de gedragingen van zijn partijgenoot.
De vraag om de retweet te verwijderen is een farce: op internet verdwijnt niets, en door deze actie van D66 is het bericht inmiddels duizendvoudig gekopieerd; de PVV zal u dankbaar zijn.

Escaleren en confronteren is niet goed, maar we kunnen dit niet onbeantwoord laten.
Terughoudend maar resoluut reageren is onze plicht en verantwoordelijkheid.

Wij als fractie GroenLinks Waalre hebben geen vertrouwen meer in de integriteit en karakter van u Kees de Zeeuw, en u Floris Schoots.
Wij vragen u om excuses voor deze misstap, en vragen u verder te overwegen op welke wijze u de lokele politiek nu nog kunt dienen. Een overweging van uw positie is echter niet aan ons.
Wij sluiten ons aan bij eerdere besluiten van raadsleden die niet meer in vergaderingen onder uw (De Zeeuw) voorzitterschap worden gehouden.

Reparatie van deze beschamende situatie is dringend gewenst om verdere schade aan Waalre te voorkomen. Uw roep om meer bestuurskracht wordt zo door u op bijzonder effectieve wijze ontkracht.

Wij steken de hand uit om excuses te aanvaarden, maar herstel van vertrouwen in uw partij is een opgave die een flinke inspanning zal kosten.

Wij zien deze brief als een motie van afkeuring, een motie van treurnis en een oproep om de strijd te staken.

René Paré
fractievoorzitter GroenLinks Waalre

pare@glwaalre.nl

You must be logged in to post a comment.