Open Brief aan de Fractievoorzitters

Waalre, 12 maart 2018

Open Brief aan de Fractievoorzitters van de gemeente Waalre

Geachte collegae,

Ik wil jullie aanspreken over de ontaarding van de onderlinge bejegening. Vooral tussen raadsleden onderling, en op social media. Laten we hier als volwassen en verantwoordelijke mensen over spreken.

Al een tijd is de toon op sociale media van een onwenselijk polariserende aard. Er wordt door veel mensen geklaagd over ‘schreeuwers’ in de politiek, welnu dat is wat hier aan de hand is.

Als dieptepunt – en wat mij betreft onaanvaardbaar – is wat er afgelopen donderdag 8 maart plaatsvond op de politieke forumavond van de senioren-vereniging Waalre.

Hier vond de invaller (Dhr. Schoots) voor de lijsttrekker van D66 het nodig om de lijsttrekker van GroenLinks, Joke Beuger, te beschuldigen van racisme en PVV sympathieën, en daarom samenwerking uit te sluiten.

Dat dit onmiddellijk en herhaaldelijk met klem werd ontkend heeft tot op heden nog niet geleid tot een excuus voor deze valse beschuldiging. Sterker nog: de fractievoorzitter van D66, De Zeeuw, geeft blijk van volledige instemming met de gedragingen van zijn partijgenoot.

Het voorval heeft tot veel commotie en verontwaardiging geleid binnen en buiten de politieke arena. Deze infame aanval op een persoon is duidelijk een vooropgezet plan geweest, uitgedacht met de intentie te beschadigen. Rancuneus en onaanvaardbaar.

Dergelijke praktijken zijn slecht voor het aanzien en het functioneren van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en daarmee beschadigend voor heel Waalre. We begeven ons hiermee op een hellend vlak, dat alleen maar verliezers kent.

Ik wil u met klem vragen niet mee te doen aan dergelijke ontsporingen, en ons als volksvertegenwoordigers beschaafd te gedragen met respect naar elkaar en iedereen. Ik hoop en vertrouw dat u allen het hier hartgrondig eens bent.

Ik ben benieuwd naar uw positie ten aanzien van de bovenstaande kwestie, en zie uw reactie graag tegemoet.

Met collegiale groeten,

René Paré
Fractievoorzitter GroenLinks Waalre

pare@glwaalre.nl

1 comment to Open Brief aan de Fractievoorzitters

You must be logged in to post a comment.