Beloofd is beloofd – ‘niet-gebruik’

Onder de noemer “beloofd is beloofd” voert de Werkgroep Armoede en Politiek (WAP) van Vereniging BUS campagne om het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen aan te pakken.

Niet-gebruik

Om enigszins tegemoet te komen aan het (te) lage niveau van de bijstandsuitkering, hebben gemeenten de mogelijkheid om hun burgers met een minimuminkomen extra financiële ondersteuning te bieden.

Handreiking WAP

Om helderheid

Lees verder…