Onderzoek: Vaste planten in Openbaar groen beter en goedkoper

Het Tongelreepdal Waalre heeft dringend bescherming nodig tegen bouw- en herinrichting plannen!

GroenLinks Waalre is voorstander van meer kleur en groen in de openbare ruimte.
Onderwijl is de gemeente Waalre uit bezuinigings-voorwendselen bezig op grote schaal vaste plantenvakken te vervangen door grasveldjes.

Dit is contraproductief op verschillende manieren: Het doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving, het

Lees verder…

Vragen Bomenkap Daslaan

Geacht College van Burgemeester en Wethouders Waalre,

Ik stel u de vraag of u onze mening deelt dat:
de kwaliteit van de openbare ruimte van belang is voor het algemeen welbevinden, de gezondheid, het milieu en de veiligheid;
dat bomen en groen hieraan in belangrijke mate bijdragen;
Ergo:
Dat bomen zoveel mogelijk behouden dienen te worden in de gemeente Waalre;
dat

Lees verder…

historische bomenrij verdwenen

Gezicht op de nieuwbouw precies op de lokatie van de bomenlaan.

De uitbreiding van een bedrijf in de financiële sector aan de Eindhovenseweg (Van den Boomen) heeft geleid tot het kappen van een groot aantal volwassen Eiken. Deze bomen maakten deel uit van een historische bomenrij in het gebied tussen de burgemeester Mollaan en de Randweg

Lees verder…

Nieuw bomenbeleid Waalre

Op 7 juli heeft het college de definitieve lijst waardevolle bomen vastgesteld. Dit op basis van een uitgebreid rapport door bureau BTL, dd 05-12-2008. Zie onderstaande link ‘eindconceptlijstwaardevollebomen’.

Wij hebben grote problemen met deze lijst, die overigens op dit moment alleen als kaart in PDF vorm te vinden is op de website. Het aantal waardevolle bomen

Lees verder…

bomenbeleidsplan

Reactie GroenLinks op Bomenbeleidsplan Waalre 2007 – dd 11-09-2007.
Het voorgestelde plan is naar onze mening op twee niveau’s aanvechtbaar, en in de huidige vorm onacceptabel. In de eerste plaats is er de beleidsmatige ontwikkeling van een technische regelgeving, in de tweede plaats zijn er in de gevolgen voor de uitvoering een aantal ongewenste

Lees verder…