Afvalbeleid en duurzame realiteit

De discussie over afvalbeleid in Waalre is opgelaaid door de plannen om de Afvalfiets gemeentebreed in te zetten.

Het plan van het college (voorstel punt 5) is voorgelegd aan de gemeenteraad als procedureel uitvloeisel van beleid en besluiten van de afgelopen jaren.

Nu is het uur van de waarheid. Is de proef met de Afvalfiets geslaagd? Wat

Lees verder…

Locatiekeuze Raadhuis Waalre

Over emotie en rationaliteit

Was er een nu wel of niet tendens in de beeldvorming om voorstanders van herontwikkeling op de oude locatie in de categorie emotie en sentiment te plaatsen en de keuze voor een Hazzo variant als rationeel te classificeren.

Is er sprake van een tunnelvisie in de situatie van vandaag?
Wat is het risico dat

Lees verder…

Waalre Schaliegasvrij

Dankzij een motie van GroenLinks Waalre heeft een ruime meerderheid van de raad in 2013 besloten dat Waalre een schaliegasvrije gemeente is. Geen gerotzooi in onze bodem; duurzame energie heeft de toekomst. En niet anders.

Dynamisch Verkeersmanagement Waalre

In het kader van de bestrijding van de slechte luchtkwaliteit in Waalre is een van de mogelijke middelen het inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Discussies over de investeringen versus het resultaat zijn aan de orde bij: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van het kruispunt Brabantialaan/Eindhovenseweg inclusief het Dynamisch

Lees verder…

Schoon genoeg van kernenergie!

Kom 16 april naar de manifestatie op de Dam in Amsterdam: Schoon genoeg van kernenergie!

Nieuwe kerncentrales? Het kabinet Rutte is er voor. Terwijl we kernenergie in Nederland helemaal niet nodig hebben: we exporteren zelfs energie. Elke cent die richting kernenergie gaat, kunnen we niet investeren in zon en wind. Om nog maar te zwijgen over

Lees verder…

Nederland krijgt nieuwe energie!

Om het partijoverstijgende voorstel “Nederland krijgt nieuwe energie” op de politieke agenda te krijgen zijn er nog ongeveer 34.000 steunbetuigingen nodig. Om dit doel te bereiken hebben we ook uw stem nodig. Dit is DE kans om uw stem te laten gelden: http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Handboek voor duurzaamheid

Onlangs verscheen bij de Universiteit van Brighton (UK) het Handbook for Sustainability Literacy, een multimediaal handboek voor iedereen die zich bezighoud met duurzaamheid. Naast een gedrukt boek, staat de volledige tekst op de website, met een aantal extra hoofdstukken, illustraties, foto’s en interviews met de auteurs van de diverse hoofdstukken van het handboek.

Onder redactie van

Lees verder…