Afvalbeleid en duurzame realiteit

De discussie over afvalbeleid in Waalre is opgelaaid door de plannen om de Afvalfiets gemeentebreed in te zetten.

Het plan van het college (voorstel punt 5) is voorgelegd aan de gemeenteraad als procedureel uitvloeisel van beleid en besluiten van de afgelopen jaren.

Nu is het uur van de waarheid. Is de proef met de Afvalfiets geslaagd? Wat

Lees verder…

Zonneweide wordt dode panelen-woestijn met hoog hek er omheen

Het besluit van de raad op 7 december betreffende de zonneweide helaas niet goed doordacht, en doorgedrukt wegens subsidiedruk. Zo werden al eerder goede intenties vernaggeld door onzorgvuldige besluiten aan begin van het proces.
Wat krijgen we nu in Waalre: een veld van dode panelen omgeven door een hek van 200 cm

Lees verder…

Onderzoek: Vaste planten in Openbaar groen beter en goedkoper

Het Tongelreepdal Waalre heeft dringend bescherming nodig tegen bouw- en herinrichting plannen!

GroenLinks Waalre is voorstander van meer kleur en groen in de openbare ruimte.
Onderwijl is de gemeente Waalre uit bezuinigings-voorwendselen bezig op grote schaal vaste plantenvakken te vervangen door grasveldjes.

Dit is contraproductief op verschillende manieren: Het doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving, het

Lees verder…

Nieuw bomenbeleid Waalre

Op 7 juli heeft het college de definitieve lijst waardevolle bomen vastgesteld. Dit op basis van een uitgebreid rapport door bureau BTL, dd 05-12-2008. Zie onderstaande link ‘eindconceptlijstwaardevollebomen’.

Wij hebben grote problemen met deze lijst, die overigens op dit moment alleen als kaart in PDF vorm te vinden is op de website. Het aantal waardevolle bomen

Lees verder…

Symposium 2007: Luchtkwaliteit, infrastructuur, bedrijventerreinen, milieu…

GROENLINKS DE KEMPEN

Vooraankondiging symposium

zaterdagmiddag 24 november

Muzenval in Eersel

Houd deze middag dus vrij en laat je inspireren door sprekers uit de Kempen en daarbuiten
& denk, praat en werk mee aan het behoud van natuur en een schoon en gezond milieu in de Kempen!

Voor meer informatie:
Joan Veldhuizen
0627224128
joan.veldhuizen@planet.nl

bomenbeleidsplan

Reactie GroenLinks op Bomenbeleidsplan Waalre 2007 – dd 11-09-2007.
Het voorgestelde plan is naar onze mening op twee niveau’s aanvechtbaar, en in de huidige vorm onacceptabel. In de eerste plaats is er de beleidsmatige ontwikkeling van een technische regelgeving, in de tweede plaats zijn er in de gevolgen voor de uitvoering een aantal ongewenste

Lees verder…

Week van de Vooruitgang 2007

Van 16 – 22 september zullen in het hele land activiteiten worden georganiseerd voor duurzame mobiliteit. De autovrije dag op 16 september is de meest bekende activiteit.

De hele week staat in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te

Lees verder…